Az Aka-Bakonysárkány-Vérteskethely Közös Igazgatású Intézmény tagóvodájaként Bakonysárkányban két vegyes csoportban fogadjuk a gyermekeket. A bakonysárkányi gyermekeken kívül az akai és - szabad férőhely esetén - a felsődobosi gyermekeket is felvesszük.

bs-ovoda-bevezet

 

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

 

Megújulásra kész nevelőtestületünk természetes igénye olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok, településükhöz kötődnek, környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, érdeklődők, másokat elfogadók, együttműködők.

Helyi programunk tükrözi óvodánk nevelési elképzeléseit. A programban megfogalmaztuk hogyan gondolkozunk az óvodáról, a gyermekekről, a szülőkről, a nevelésről. Intézményünk a helyi sajátosságokat, lehetőségeket igyekszik minél hatékonyabban kihasználni, hogy a gyermeki szociális szükségletek vágyak kielégüljenek, a testi – érzelmi képességek fejlődése egyaránt megvalósuljon és a potenciális tanulási zavarok megszűnjenek.

Eddigi értékeinket, hitvallásunkat megőrizve, jól bevált nevelési gyakorlatunkat folytatva egy olyan óvodát képzelünk el, amely természetközeli, tevékenységközpontú. Neveléssel, a szülőkkel együttműködve valósítja meg egyéni arculatát. Alapelvünk továbbra is a biztonságos, nyugodt, családias óvodai légkör kialakítása, megteremtése, amelyben a játék a meghatározó.

Lényeges feladatnak tekintjük, hogy a helyi nevelési program feleljen meg a gyermekek szükségleteinek, a szülők, a fenntartó elvárásainak, igényeinek, óvodapedagógusi felkészültségünknek, és a meglévő feltételeknek.

 

Ennek érdekében:

Munkánk során megismertetjük gyermekeinket az egyes jeles napokhoz, ünnepekhez, hónapokhoz kötődő népszokásokkal is. Terveink között szerepel a régi falusi szokások felkutatása, azok felelevenítése, beépítése a munkatervi feladatok sorába. Megcélozva ezzel az idősebb generációval való kapcsolatkiépítés lehetőségét.

bs-ovoda-rgi_falusibs-ovoda-rgi_falusi_1

A szülői házzal való tartalmasabb együttnevelés érdekében hagyomány a mesedélelőtt  szülőkkel, nagyszülőkkel, ami a gyermek‑szülő ‑ nagyszülő közötti kapocs, biztonság szorosabbá tételét is elősegíti. Ugyanakkor ráébreszti a szülőt a mesélés, a meghitt együttlét fontosságára is.

bs-ovoda-mesedlelttbs-ovoda-kapcsolat_a_szlkkel

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására. Ennek keretén belül ősszel és tavasszal, az egészségügyi hálózattal és a szülőkkel közösen egészségnevelési napokat tartunk. Így fejtünk ki a gyermekeken keresztül a családokban is egészségnevelő hatást.

bs-ovoda-egszsges_tpllkozsbs-ovoda-egszsges_tpllkozs_1

A kisgyermekkori rossz testtartás megelőzése, kivédése céljából speciális tartásjavító tornafoglalkozást tartunk az óvodai foglalkozási idő keretein belül. Ezenkívül gyógytornász is foglalkozik a kiszűrt gyermekekkel heti egyszer.

 

Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, másságát. A másság elfogadása az integrált nevelés sarkalatos pontja. Személyes bánásmódot, megfigyelést, fejlesztést alkalmazunk pedagógiai munkánkban. Fejlesztőmunkánkat logopédus is segíti.

 

bs-ovoda-egyni_bnsmd

 

ÉPÜLET-ADOTTSÁGAINK

Óvodánk a falu főutcáján, szinte a település központjában van, az épületet a 2009/10-es nevelési évben teljesen felújítottuk. Az óvoda bútorzata és eszközellátottsága a különböző pályázatoknak köszönhetően az utóbbi években ugrásszerű fejlődésen ment át. A csoportszobák tágasak, világosak. Folyamatosan otthonossá, barátságossá varázsoljuk őket az ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó dekorációs anyagokkal.

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK

A teljes nyitvatartási idő alatt szakképzett óvónők foglalkoznak a gyerekekkel. Mindkét csoportban két óvodapedagógus dolgozik. A nevelési célok tekintetében egységes álláspontot képviselnek, eltérés a módszerek megválasztásából vagy a csoportszervezésből adódhat.

Az óvodapedagógusok nyitottak az új dolgok iránt. Kezdeményezők, a változást, a fejlődést aktívan támogatják illetve élnek vele. Fontosnak tartják az önképzést, a továbbképzést.

Az óvónők munkáját mindkét csoportban egy-egy dajka segíti. Az étkeztetésről a kisegítő alkalmazott gondoskodik.

 

 Különös Közzétételi Lista

 

Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008. (XI.24.) OKM rendeletének 4. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

 • Óvodapedagógusok száma:   4 fő
 • Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: főiskolai diploma
 • Dajkák száma: 2 fő
 • Dajkák végzettsége: általános iskola, dajkaképző
 • Kisegítő alkalmazott: 1 fő
 • Kisegítő végzettsége: általános iskola
 • Óvodai nevelési év rendje: szeptember 1-től augusztus 31-ig
 • Nyári zárás ideje: fenntartóval történő egyeztetéstől függően - július-augusztus hónapban.
 • Óvodai csoportok száma: 2  vegyes csoport
 • A csoportok gyermeklétszáma 2011. szeptemberi állapot szerint:
 • kis-középső:  24 fő
 • nagy-középső: 28 fő
 • összesen: 52 fő