Tisztelt Vendégeink! Kedves Ballagó Diákok! Nyolcadikosok!

Sokszínű osztály vagytok, jó néhányan tehetségesek. A tehetség egyszerre felelősség, kötelesség és kockázat is, mert a siker és kudarc lehetősége egyaránt benne rejlik. Sokan közületek már az általános iskolai tanulmányok alatt óriási eredményeket értek el a tanulmányi versenyeken. A megye legjobbjai, az ország élenjárói voltatok földrajzból, természetismeretből. Kimagasló eredmények születtek matematikából, fizikából és biológiából is. Meg kell említeni, hogy iskolai tanulmányaitok alatt hatan tettetek németből junior nyelvvizsgát, többen megtanultatok egy-egy hangszeren játszani, a fiúk jól rúgják a labdát és vannak remek kézügyességgel bíró lányok köztetek. Feladtátok a leckét a fiatalabbaknak. Nem lesz könnyű nekik, amennyiben hasonló eredményeket szeretnének elérni. Hiányozni fogtok!

IMG_8915

Tavaly az előző tíz év legjobban teljesítő tanulói kerültek fel a dicsőségfára, összesen tízen. Ebben az évben osztályotokból öt tanuló is kiérdemelte, hogy neve és fényképe szerepeljen az aulát díszítő kerámia képen. Név szerint: Jámbor Bence, Kertész Mátyás, Szrogh Zsanna, Molnár Patrik és Heller Beatrix. Szívből gratulálok nektek!

Vannak az osztályban néhányan, akik a bennük rejlő lehetőséget nem aknázták ki teljesen. Nekik Hamvas Béla szavait ajánlom a figyelmükbe: „Ha nem találtad meg az igazi pozitív választ a kérdésedre, nem azt jelenti, hogy a válasz nem létezik, hanem azt, hogy nem kerestél még eleget”.

Ti, akik most itt álltok, bizonyára sokféleképpen élitek meg a jelen pillanatait. Én azonban mindannyiótok nevében egyformán megköszönöm mindazoknak a segítségét, akik biztattak, bátorítottak, benneteket az elmúlt évek során. Köszönöm a szülők és a pedagógusok segítségét, amit nyújtottak számotokra.

Végül újra Hamvas Bélát idézem, így kívánok sikeres életutat nektek.

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle… Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz oszd meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.”

IMG_8936

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Szerencsére azért más osztályokban is születtek szép eredmények, amiért érdemes itt az ünneplő közösség előtt is megemlíteni a neveteket. A járási mesemondó és szavalóversenyeken jó helyezéseket értek el: Benis Zoltán, Szimler Patrícia, Ábrahám Dávid, Horváth Viktória, Vajda Zsombor, Gulyás Eszter, Gazdag Zalán, Molnár Rebeka, Malcsik Zsombor, Molnár Mónika és Molnár Anna.

Dicséretes Heller Beatrix, Szrogh Zsanna és Jámbor Bence történelem versenyen, Beatrix, Zsanna és Kertész Mátyás EU vetélkedőn elért első helyezése, Ősz Gergő matematikából nyújtott teljesítménye. A sakk, a hittan és a rajz versenyeken elért eredményekre is büszkék vagyunk ugyanúgy, mit a járási Ki Mit Tud? díjazottjaira: a táncosokra, szavalókra, és a kerámia szakkörösökre. Bakonysárkány legjobb németese Balogh Nikoletta lett, gratulálunk!

A megyei tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt értek el: Kertész Mátyás matematikából és földrajzból, Molnár Patrik és Benczik Petra földrajzból, Heller Beatrix fizikából. Gulyás Eszter a Kaán Természetismereti verseny megyei döntőjén második, Kertész Mátyás az Öveges Fizika versenyen első helyezett lett.  A megye legjobbja lett még természetismeretből Varga Tamás és földrajzból Jámbor Bence. Tomi a Kaán verseny országos döntőjén Mezőtúron, Bence a Teleki verseny országos döntőjén, Egerben képviselte megyénket szép eredménnyel.

A megyei és országos tanulmányi versenyeken legjobban teljesítő diákok igazgatói dicséretben részesülnek.

Igazgatói dicséret: Jámbor Bencének, Varga Tamásnak, Kertész Mátyásnak, Gulyás Eszternek, Szrogh Zsannának, Heller Beatrixnek, Molnár Patriknak.

Prosszer Ottó és Benis István felajánlásából 20-20 ezer forint pénzjutalomban részesülnek: Gulyás Eszter, kitűnő tanulmányi eredményéért és a Kaán versenyen két évben nyújtott kimagasló teljesítményéért. Szrogh Zsanna, 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért, a természetismereti, biológia, történelem és EU versenyeken nyújtott eredményeiért. Köszönet a támogatásért!

Minden pedagógusnak köszönöm egész éven át tartó áldozatos munkáját, az iskolatitkár és a kisegítő alkalmazottak tevékenységét. Gratulálok Benis István tanár úrnak, aki ebben az évben a megyei Öveges díjat vehette át tehetséggondozó munkájáért és második alkalommal kapott Teleki Pál emlékplakettet, mert az elmúlt tíz évben az országból a legtöbb versenyzőt jutatta az országos döntőbe.

Köszönetet mondok a szülői munkaközösség munkájáért, támogatásáért, továbbá Aka, Bakonysárkány, Vérteskethely Önkormányzatoknak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a pénzügyi támogatásért, ennek is köszönhető, hogy tanulóink egy csodás hetet tölthettek az Alpokban. Külön köszönet a Bakonysárkányi Önkormányzatnak a pálya felújításáért. Köszönet a Tankerületnek a szakmai és pénzügyi támogatásért. Minden partnerünknek köszönjük munkáját. A hitoktatóknak, az óvónőknek, védőnőnek, iskolaorvosnak, Pedagógiai Szakszolgálatnak és a Családsegítőnek is. Köszönjük a Bakonysárkányért Alapítvány támogatását és Jámbor Istvánné közreműködését egy sikeres pályázat elnyerésében. Ehhez kapcsolódóan augusztus 29-én, szombaton 8 órakor itt a felsős udvaron szervezünk társadalmi munkát a sportolás feltételeinek további javítása érdekében. Kérjük, jöjjenek el minél többen a szülők! Veréb Edinának köszönjük az oktatást támogató munkáját!

Minden ballagó diákunk egy kerámia plakettet vehetett át emlékül.