Szakmai alapdokumentum 2023.09.01-től hatályos

Vezetői program

 

SZMSZ 2016 (.pdf)

Házirend 2021 (.pdf)

Pedagógiai program 2020

Pedagógiai program 1. melléklete_szöveges értékelés

Pedagógiai program 2. melléklete_HT_2020_alsó tagozat

Magyar nyelv és irodalom 1-4.

Matematika 1-4.

Etika 1-4.

Környezetimeret 3-4.

Ének-zene 1-4.

Vizuális kultúra 1-4.

Technika és tervezés 1-4.

Digitális kultúra 3-4.

Testnevelés 1-4.

Pedagógiai program 3. melléklete_HT_2020_felső tagozat

Magyar nyelv és irodalom 5-8.

Matematika 5-8.

Történelem 5-8.

Állampolgári ismeretek 8.

Hon- és népismeret 6.

Etika 5-8.

Természettudomány 5-6.

Kémia 7-8.

Fizika 7-8.

Biológia 7-8.

Földrajz 7-8.

Ének-zene 5-8.

Vizuális kultúra 5-6.

Dráma és színház 5.

Technika és tervezés 5-7.

Digitális kultúra 5-8.

Testnevelés 5-8.

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 5-8.

Pedagógiai program 4. melléklete_HT_2020_nemzetiségi

Nemzetiségi nyelv és irodalom 1-4.

Nemzetiségi népismeret 1-4.

Nemzetiségi nyelv és irodalom 5-8.

Nemzetiség népismeret 5-8.

Pedagógiai program 5. melléklete_HT_2020_SNI

 
 
 

Gyakornoki szabályzat 2015

Helyi értékelési szabályzat 2016

 

Intézményi tanfelügyelet eredménye 2017

  

Továbbtanulók nyomonkövetése 2014-2016

Továbbtanulók nyomonkövetése 2017-2019

Továbbtanulók nyomonkövetése 2010-2021

 

Bejelentés - tanköt. tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásáról

 

OBDK fogadóóra.pdf

 

Nyelvi mérés eredménye 2017

Nyelvi mérés eredménye 2018

Nyelvi mérés eredménye 2019

 

Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

Beiskolázási körzetek 2024-2025