SZMSZ 2016 (.pdf)

 

Igazgatói pályázat 2013 (.pdf)

Igazgatói pályázat véleményezése 2013

Igazgatói pályázat vélemények összesítője 2013

Végzettséget igazoló mellékletek igazgatói pályázathoz 2013(.pdf)

Igazgatói pályázat 2018

Vezetői szakmai önéletrajz 2018

 

Pedagógiai program 2020 (.pdf)

Pedagógiai program 1. melléklete

Pedagógiai program 2. melléklete

Pedagógiai program 3.1 melléklete

Pedagógiai program 3.2 melléklete

Pedagógiai program 4. melléklete

Pedagógiai program 5. melléklete

Pedagógiai program 6. melléklete

Pedagógiai program 7. melléklet

Pedagógiai program módosítása 2018

 

 

Házirend 2016 (.pdf)

Munkaterv 2020/2021

Gyakornoki szabályzat 2015

Helyi értékelési szabályzat 2016

Intézményi tanfelügyelet eredménye

BESZÁMOLÓ 2019-2020

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Nyilatkozat életvitelszerű lakhatásról

Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelöléséről

Tájékoztató hit- és erkölcstan adatkezelésről

Tájékoztató hit- és erkölcstant tanító egyházakról és hitoktatókról

Továbbtanulók nyomonkövetése

Kormányhivatali tájékoztató a beiratkozásról 2016

Bejelentés - tanköt. tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásáról

Kérelem - magántanulói jogviszonyhoz

Fenntartói azonósítók

 

TAJEKOZTATÓ A NÉMET NEMZETISEGI OKTATASRÓL.pdf

NYILATKOZAT A NEMZETISÉGI OKTATÁSHOZ 2015.pdf

OBDK fogadóóra.pdf

Nyelvi mérés eredménye 2017

Nyelvi mérés eredménye 2018

Nyelvi mérés eredménye 2019

Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

KAFFEE Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet

Intézményünk adatvédelmi tisztviselője

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ
RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

Adatkezelési tájékoztató

Hit- és erkölcstan plakát