Nemzetiségi projektek, innovációk

 

1.Három hetet meghaladó projekt

 

A projekt címe (választott téma): Gyökereink – sváb hétköznapok

A projekt megvalósításának időpontja: 2010. május 13- június 8., három hetet meghaladóan

Megvalósításban résztvevő tanulócsoport: 6. osztály

Résztvevők száma: 21 tanuló

Megvalósításért felelős: Szabó Magdolna

Célok megfogalmazása:

 • a svábok mindennapi életének és hagyományainak mélyebb megismerése;

 • ismeretszerzés a tavaszi és nyári időszak jeles napjairól;

 • a népi kismesterségek elemeinek megismerése, elsajátítása az alkotópadláson (agyagozás, makett építés);

 • sváb étkezési szokások megismerése, kipróbálása az alkotópadlás konyháján;

 • információ keresése, megosztása, rendszerezése gyökereink kultúrájáról;

 • eredmények bemutatása.

 

A teljes projektről szóló szöveges és képes beszámoló megtekinthető itt…

 

 

 

2.Gyökereink - innováció

Német nemzetiségi oktatást segítő fejlesztések

 

Ajánlás:

A programot a nemzetiségi oktatást folytató iskolák figyelmébe ajánljuk leginkább. Jól használható azokban a német nyelvet oktató általános tantervű iskolákban is, ahol a nyelvoktatás mellett a német kultúra és kézműves hagyományok ápolását is fontosnak tartják. A program egy tanéven átívelő programelemeket mutat be.

Iskolánkban német nemzetiségi oktatást folytatunk és már a tanév elejétől folyamatosan szervezünk olyan tanórán kívüli programokat, amelyek segítik a német kultúra ápolását, a nemzetiségi hagyományok megőrzését. A programok jól illeszkednek a hon- és népismeret tananyagtartalmához.

Az újszerű tanulásszervezési eljárások pedig kiegészítik a kötelező tanórákon folyó kompetencia alapú oktatást.

Átfogó programleírást, cselekvéssort adunk az éves szinten megjelenő programelemekről és részletesen kifejtjük a nyelvi tanulmányút megvalósításának egy általunk kipróbált módját.

Célcsoport:

12-13 éves általános iskolai tanulók, az átfogó programok az iskola valamennyi tanulóját érintik

Programelemek:

 • nyelvgyakorlás anyanyelvi környezetben

 • a német kisebbségi nyelv művelt köznyelvi szinten történő elsajátításának segítése német színházi előadás segítségével

 • népi kismesterségek elemeinek elsajátítása a kétkultúrájú alkotópadláson

 • hagyományápolás aktív tanulói tevékenykedtetéssel

Célok:

 • a német nyelv tanulása és a német nemzetiségi hagyományok ápolása újszerű módszerekkel

 • a kisebbségi népszokások ápolása, valamint a hagyományos mesterségek megismerése, élményszerű kipróbálása

 • a nyelvi kulcskompetenciák átfogó fejlesztése

 • a látogatott ország kultúrájának személyes megismerése, megtapasztalása

 • a földrajzi, természeti környezet élményszerű tanulmányozása

 • látogatás egy partneriskolába, részvétel közös programon

 • közösségépítés, közösségfejlesztés

A teljes innovációs anyag megtalálható itt…