Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők! Polgármester Urak és Alpolgármester Úr!

Ma, szeptember elsején 750.000 diák kezd tanévet az ország különböző általános iskoláiban.  Közülük különösen fontos számunkra 162 diák, akik a Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola tanulói. Értük, értetek dolgozik már napok, sőt hetek óta 17 pedagógus egy iskolatitkár és két takarítónő. Nektek tettük szebbé az iskolát, díszítettük a termeket.

IMG_1640 IMG_1652

A nyári karbantartási, javítási munkálatokra, eszközfejlesztésre kb. 2 millió forintot fordítottunk. Ennek egy részét fizetette a tankerület (KLIK), más részét segítőkész támogatóinktól kaptuk.

Támogatóink név szerint:

 

 • Községeink Önkormányzatai
 • Wágner Vilmos, iskolánk egykori diákja, a Wágner Könyvvizsgáló Iroda vezetője
 • Szülői Munkaközösségünk
 • Bakonysárkányért Alapítvány
 • Benis István, alpolgármester
 • Dr. Ferenczi Gábor, szülő, képviselő
 • Molnár Gábor, tánctanár
 • és a júniusban elballagott 8. osztály
 •  

  Javításokra, karbantartásra fordítottuk az adventi vásár és a Ki mit tud bevételét is.

  Köszönjük a támogatásokat!

  Azzal kezdtem, hogy 750.000 általános iskolás van ma Magyarországon, ehhez képest csak töredék, aki óvodába vagy középiskolába jár. Ez nagyrészt az eltérő képzési idővel magyarázható. Nálunk 8 évet töltenek a diákok. Sem az általános iskola előtt nem volt, sem utána nem lesz olyan intézmény, ahol ilyen hosszú ideig tanulnak a gyerekek. Ennek a felelősségét pontosan érezzük, ezért mindent megteszünk, hogy az Önök gyermekei jó helyen legyenek. Kiemelt nyelvoktatást biztosítunk. Ebben az évben tanórai keretben is bevezetjük a német mellett az angol oktatást 4. osztálytól felmenő rendszerben. Ezzel segítjük a későbbi nyelvvizsgák megszerzését. Köztudott, hogy 2020-tól csak nyelvvizsgával lehet a felsőoktatásba bejutni.

  Biztosított a színvonalas ének-zenei nevelés, a táncoktatás, kerámiakészítő és famegmunkáló foglalkozás a művészeti nevelés jegyében. Utóbbiakra egy nyertes pályázatunk is garanciát nyújt majd. Kiemelt figyelmet fordítunk a középiskolára való felkészítés érdekében a matematikára, természettudományos tárgyakra és a magyarra is. Adott a mindennapi testedzés lehetősége és új kínálat a tőrvívás, mely minden kedden fél kettőtől fél háromig lesz a tornateremben. Erre még lehet jelentkezni. A tankerületi igazgató az alábbi módon nyilatkozott programkínálatunkról: „Itt minden tanuló megtalálhatja a számára legjobb délutáni elfoglaltságot is.”

  Ebben az évben egy új napközis csoportot is indítunk a felső tagozaton, hogy a tanórai felkészülést jobban tudjuk segíteni.

  Összesen közel 50 órányi tanórán kívüli foglalkozást biztosítunk a tehetségesek fejlesztésére és a lassabban haladók felzárkóztatására, fejlesztésekre.

  A nyáron megjelent jogszabályok nem hoztak nagy változásokat iskolánk életébe. Rutinos tanítóink eddig is kb. 30 percet fordítottak a legkisebb korosztály tanóráin a tényleges tanulásra, a többi időben lazító gyakorlatok, játék volt. És az is igaz, hogy nálunk már évek óta védett foglalkozás az iskolakórus gyakorló órája.

  Egy fontos dolog azonban senkit ne tévesszen meg a változások hevében: a követelmények nem csökkentek, a Nemzeti Alaptanterv nem változott. A gyerekeknek ugyanannyit kell tudni, legfeljebb más úton jutnak el az ismeretekhez.

  Ehhez a munkához kívánok mindenkinek sok erőt, kitartást, élvezetes tanulást.

  Most pedig szeretném bemutatni iskolánk új pedagógusait:

  Krichó Krisztina, tanító, német műveltségi területtel rendelkező pedagógus

  Obertol Éva, magyar és német szakos, mesterdiplomával rendelkező tanár

  Buda-Rácz Éva, tanító, ember és társadalom műveltségi területtel rendelkező pedagógus

  Az új pedagógusok részben a GYES-en lévők helyére kerültek, részben új álláshelyre, melyet azért kaptunk, mert iskolánk létszáma folyamatosan és dinamikusan növekszik. Ebben az évben 171 fő az iskola számított átlaglétszáma, 20 első osztályost köszönthetünk.

  Az idei év osztályfőnökei:

   

 • első osztályban: Smid Márta tanítónő
 • negyedik osztályban: Szroghné Patvaros Zsuzsanna tanárnő
 • ötödik osztályban: Szabó Magdolna tanárnő
 • a többi osztályban változatlanok az osztályfőnökök.
 •  

  Most pedig az első osztályosok műsorát tekinthetik meg.

  IMG_1637 IMG_1639

  Felkérem Ősz Ferenc és Tóth János polgármester urakat és Reményi Imre alpolgármester urat, adják át elsőseinknek a Bakonysárkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos ajándékát a köszöntő tölcséreket.

  IMG_1628 IMG_1641

  IMG_1645 IMG_1647

  Kpkivgs

  Az 1. osztályosokkal szeptember 21-én visszalátogattunk az óvodába. A gyerekek felszabadultan játszottak régi játszópajtásaikkal és nagy örömmel ölelték meg az óvónéniket is. A látogatás zárásaként megmutatták, hogy mi mindent tanultak már eddig az iskolában. Magyarul és németül énekeltek, illetve mondtak mondókát is. Az óvodások is elénekeltek nekünk egy dalt, így köszönve meg a látogatást.

  20160921_102051

  Krichó Krisztina, tanítónő

  Nemzetiségi hagyományunk ápolására kiváló lehetőséget ad az őszi ünnepkör. Ezek között szerepel a szüreti hagyományok ápolás is. A Bakonysárkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal  és a Községi Önkormányzattal együttműködve, szeptember 24-én, szombaton egy kulturális program keretében magyar és német dalokat, táncokat felsorakoztató kulturális programot szerveztünk a Faluházban.  Összesen száz szereplő táncolt és dalolt magyarul és németül. A fellépők fele iskolánk tanulóiból került ki, de vendégszereplőket is köszönthettünk.

  A programot Czunyiné Dr. Bertalan Judit, kormánymegbízott, országgyűlési képviselő nyitotta meg.

  IMG_1729 IMG_1732

  Ezt követően iskolánk tánccsoportjának színvonalas műsorát láthatták a jelen lévők. A koreográfiát Molnár Gábor tanította.

  IMG_1736 IMG_1746

  Őket a Forgatós Néptáncegyüttes, majd az Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyüttes követte Mórról.

  IMG_1751 IMG_1772

  Iskolánk igen szórakoztató zenés-énekes műsorát egy-egy tréfás prózai darab is kiegészítette a szüreti intelmekről és a borkóstolás mértékletességéről. A dalokat megtanította és zongorán kísért S. Tamaskovics Anikó.

  IMG_1776 IMG_1798

  A kulturális programot a Vértesboglári Német Nemzetiségi Ifjúsági és Felnőtt Táncegyüttes zárta.

  IMG_1814 IMG_1847

  A zenés, táncos műsort megelőzően több tanulónk is részt vett a szüreti sakk-kupán.

  A délután folyamán a szülői munkaközösség lelkes tagjai beréttel kínálták a jelenlévőket. Köszönjük munkájukat!

  IMG_1725 IMG_1855

  A hagyományápoló program mindvégig jó hangulatban zajlott.

  Az utolsó napsütötte, meleg őszi napok egyikén ismét felkerekedtek az alsó tagozatos osztályok, hogy gyalogoljanak a természetben.Az előző évekhez hasonlóan idén is Bakonysárkányban túráztunk. Végig sétáltunk az iskolától a falu leghosszabb utcáján, a Béke utcán. Menet közben megfigyeltük a régi sváb házat, a falu utcáit jelző táblákat, a középületeket és a falu végét jelző táblát is. A falu határától már aszfaltos út és házak helyett erdő és szántóföldek mellett sétáltunk tovább. Minden évben nagy élmény átkelni a vasúti síneken és várni, hátha tényleg integethetünk az utasoknak, ahogy a kis dal szól.

  Utunk végénél megfigyelhettük, milyen egy mesterségesen kialakított tó, megnéztük a tóhoz járó vadállatok nyomát és felfedeztük a kukoricasorok ritmusosságát. A túra és a megfigyelések során az érzékszerveinket is megmozgattuk: szép dolgokat láttunk, hallgattuk a természet hangjait, megérintettük és megszagoltuk a növényeket.

  Visszafelé már hosszabbnak tűnt az út, már lassabban haladtak a lábak. Kellemesen elfáradva, de élményekkel és tapasztalásokkal gazdagodva tértünk vissza ebédelni az iskolába.

  01 02

  03

  04

   

  Szőke Ágnes

  tanító