Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Hamarosan vége a nyári szünidőnek, s újra találkozunk. Reméljük mindenkinek tartalmasan telt a nyár és örömmel kezd az új tanévnek.

NID-4630_iskolakezdes0812

Iskolánkban szeptember elsején 8 órakor lesz a tanévnyitó a felsős udvaron (rossz idő esetén alsós tornateremben). Szeretettel várjuk a szülőket is! Ez lesz az első tanítási nap, melynek első két órájára (osztályfőnöki) bemehetnek a szülők is. Az első tanítási napon kapják meg a tanulók a tankönyveket, a fizetősök a csekket is. A pénz befizetésének határideje: 2015. szeptember 15. Ingyenes tankönyvet kapnak az első három évfolyam tanulói és a magasabb évfolyamokon a rászorultságot igazolók.

A bejáró tanulók buszai az előző év menetrendjével megegyező módon közlekednek.

Kérjük a szülőket, hogy aki teheti, vegyen részt a mindennapi sportolás feltételeinek javítása érdekében szervezett társadalmi munkában! Várjuk a segítőkész résztvevőket augusztus 29-én 8 órakor a felsős épület udvarán. Aki tud, hozzon magával lapátot vagy gereblyét, a közel lakók esetleg talicskát.

Iskola Nevelőtestülete

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők, Polgármester Urak!

Két és fél hónappal ezelőtt, amikor utoljára találkoztunk még meg sem kezdődött a szünet, de már arról számoltam be, hogy csodálatos programban vehettek részt azok a diákok, akik az ausztriai nyelvi tanulmányúton jártak. A nyári élmények ezzel megkezdődtek, s szinte az egész nyarat átfogóan kínáltunk nektek táborozási lehetőséget. A június végi tehetségtáborban 12 diák vehetett részt, melyet jómagam és Benis István tanár úr szerveztünk. Július elején és augusztus közepén tematikus Erzsébet táborba utazhatott 60 diák. A gyerekek és a szülők nevében is köszönöm a kollégáknak, hogy nyári szabadságukból áldoztak a gyermekek kísérésére és felügyeletére. Név szerint: Benis István, Malcsik Józsefné, Smid Márta, Székely Emese, Szőke Ágnes, Szabó Magdolna és Cseszneg Anikó. A táncoktatásban közreműködött Molnár Gábor. További 10 diák a sportegyesület szervezésében jutott el táborba. Összesen tanulóink több mint a felét vittük el valamilyen nyári programra. Ezzel úgy gondolom sok segítséget nyújtottunk a nyári szünidő hasznos eltöltéséhez.

A nyár kevés kikapcsolódást és sok feladatot tartogatott nekünk. Új tantermet kellett előkészíteni és berendezni, el kellet végezni a szükséges karbantartási és felújítási munkákat és sok más egyéb szakmai teendőnk is volt. Előkészítettük az intézményi önértékelés bevezetését, hozzáfogtunk a tanfelügyelet és minősítések előkészítéséhez.

Sajnos a KLIK a karbantartáshoz, új tanterem kialakításához sem anyagi támogatást, sem eszközöket nem tudott biztosítani, ezért sok segítséget kellett kérnünk más helyekről.

Köszönjük a bakonysárkányi Önkormányzatnak a szükséges tanterem kialakításához nyújtott segítséget, anyagi támogatást. Nagy öröm volt számunkra, hogy elkészült a két iskola közötti térköves járda, amely megkönnyíti az épületek közti közlekedést. Ugyancsak örömmel vettük a műfüves pálya elkészítését, amely a mindennapos testnevelés feltételeinek javításában segít majd bennünket.

IMG_8295

Köszönjük Benis István tanár úrnak, képviselőnek a felajánlott tiszteletdíját, így több százezer forintnyi szükséges alapanyagot és eszközt tudtunk vásárolni a szükséges karbantartási, javítási munkákhoz, az oktatás megkezdéséhez.

Nagyon köszönjük a szülői munkaközösségnek, hogy a festési munkák díjához 50.000 Ft-tal járult hozzá.

Köszönjük továbbá a Johnson  Controls vállalatnak az 1000 dolláros támogatását, melyből a távolugró gödör és nekifutó sáv elkészítését tudtuk segíteni. Külön köszönöm Jámbor Istvánnénak a szervező munkáját. Ezen kívül valamennyi kollégámnak, a cég alkalmazottainak, a szülőknek és minden résztvevőnek a szombati társadalmi munkában való részvételt. Immáron kész távolugró pálya várja a gyerekeket. Használjátok egészséggel!

IMG_8129 IMG_8197

És most az új tanévről. Először is nagy szeretettel köszöntöm két új kolléganőnket Stipsitsné Tamaskovics Anikó ének-zene szakos tanárnőt és Kökény Kitti angol műveltségterülettel rendelkező tanítónőt. Teljes munkaidős pedagógusaink száma eggyel növekedett, immáron 16 pedagógus segíti a gyerekek nevelését, oktatását.

A következőkben bemutatom az osztályfőnököket.

1. osztály: Székely Emese

2. osztály: Malcsik Józsefné

3. osztály: Smid Márta

4. osztály: Szroghné Patvaros Zsuzsanna

5. osztály: Mór Mária

6. osztály: Molnár Gábor

7. osztály: Benis István

8. osztály: Rumán Sándor

Az első osztályban tanít még Kökény Kitti. Minden osztályban éneket tanít Stipsitné Tamaskovics Anikó. A német órákat és a német nyelvű honismeretet Gál Zsófia, Szabó Magdolna és Prosszerné Benczik Edit tartja. A fejlesztő foglalkozásokat Szőke Ágnes vezeti, aki tanulmányokat is folytat ezen a területen. A vezetői munkában segítségemre lesz továbbra is Székely Márton.  A kémiát, biológiát, rajzot és a gyógypedagógiai foglalkozásokat óraadók tartják. Jó hír, hogy iskolatitkárunk immár 8 órás munkaviszonyban dolgozik. Nagy öröm, hogy a tankerület két főállású kisegítőt alkalmaz Bialosné és Wágnerné személyében.

Iskolánkban a Katolikus és a Református Egyház hitoktatói tartják a hit és erkölcstan órákat az iskolai erkölcstan mellett.

Szakköreink: angol, kerámia, zöldsárkány, informatika, matematika, fizika, furulya. Lesznek fejlesztések, felzárkóztatások, tehetséggondozó órák is szép számmal. Összesen 21,5 órát fordítunk csoportbontásra és 117 órát tanórán kívüli egyéb foglalkozásra. Az első osztályosoknak önálló napközis csoportjuk lesz, a második és a harmadik osztályosok a 4. osztályosokkal vegyes csoportban lesznek, és a felsősöknek is biztosítjuk a napközis ellátást.

Ebben a tanévben már minden osztálynak minden nap lesz testnevelés órája. Ez megnövelte a diákok óraszámát. Mindezt a 7. és 8. osztályban a pénteki 8. óra bevezetésével tesszük racionálisabbá, így a hét többi napján szinte teljesen elkerülhető a hetedik óra.

Most pedig megköszönöm a türelmet, legfőképpen az első osztályosoknak, akik először töltik velünk az időt iskolásként. Óvodás korukban már jártak nálunk vendégségben, így abban bízom, hogy jó emlékekkel, derűsen kezdik meg az iskolát. Most pedig arra kérem őket, hogy egy rövid műsorral mutatkozzanak be a nagyobbak számára. Az elsősök mellett egy nagyobb diákunk, Ábrahám Dávid is szerepelni fog.

IMG_8235 IMG_8238

Most pedig megköszönöm, hogy évnyitónkat jelenlétükkel megtisztelték településeink polgármesterei és kérem, hogy adják át az elsősöknek az immár hagyományos ajándéktölcsért, mely a Bakonysárkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat ajándéka.

IMG_8246 IMG_8251

IMG_8268

Benisné Manner Melinda, intézményvezető

Szeptember 18-án, pénteken délután Czunyiné Dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Dunai Antal olimpiai bajnok átadták az iskola udvarához kapcsolódó műfüves sportpályát.

IMG_8447 IMG_8372

Az ünnepségen iskolásaink zenés, táncos műsorral hívták fel a figyelmet a mozgásra, sportolásra. Az ifjabbakból és a hetedikesekből álló néptánccsoportot is Molnár Gábor készítette fel.

IMG_8386 IMG_8439

Egy, kettő, három, négy, mély lélegzetet végy! – dalolták az énekkarosok és ritmusos tornára ösztökéltek mindenkit. A csoportot felkészítette és zongorán kísért S’ Tamaskovics Anikó.

IMG_8398 IMG_8409

IMG_8421 IMG_8424

Az elsős kisdiákok osztatlan sikert arattak énekükkel, mozgásukkal, látványos viseletükkel. Felkészítők: S’ Tamaskovics Anikó, Kökény Kitti és Székely Emese.

IMG_8465 IMG_8468

A műfüves pálya leginkább a labdarúgásra alkalmas. A második, harmadik és nyolcadik osztályosok éppen ezt mutatták be a közönség számára. Sok-sok gól született, aminek a pom-pom lányok is örültek. A 2010-es labdarúgó világbajnokság nagysikerű zenéje alatt Mireider Rebeka látványos táncát is élvezhettük. Felkészítőik: Malcsik Józsefné, Smid Márta és Rumán Sándor.

IMG_8473 IMG_8456

A gyerekek és a szülők nagy örömmel vették birtokba az új pályát. Dunai Antal, olimpiai bajnok nemcsak mesélt a fociról, hanem rögtönzött bemutatót is tartott.

Intézményünkben megszokott dolog, hogy a helyben lakó tanulók kerékpárral jönnek iskolába, csak kevesen érkeznek autóval. Szeptember 22-én, az „Európai autómentes napon” további 46 diák és kísérőik érkeztek hozzánk két keréken. A vendégek Kisbérről jöttek. Ezen a napon valamennyien több időt töltöttünk a füstmentes, szabad levegőn az árnyas fák között. És persze mindeközben mozogtunk. A bakonysárkányi iskolások a vendég kisbéri gyermekekkel együtt táncoltak és fociztak.

DSC_0005 DSC_0012

DSC_0017 DSC_0022