Címlap Szolgáltatásaink

Főmenü

Szolgáltatásaink PDF Nyomtatás E-mail

Bakonysárkány iskolaA nemzetiségi németet első osztálytól minden héten öt órában tanítjuk, a német nyelvű honismeretet alsóban és felsőben is heti egy órában oktatjuk. Így a nemzetiségi kultúra ápolását és a versenyképes nyelvtudást is garantálni tudjuk a szorgalmas tanulóknak. A színvonalas, emelt óraszámú német nemzetiségi oktatás mellett angol nyelvet is tanulhatnak gyermekeink szakköri formában. A diákok és pedagógusok munkáját segítik a Világ-Nyelv projekt keretében felszerelt számítógépek és interaktív nyelvi programok.

Fejlesztőpedagógusaink foglalkoznak a tanulásban lassabban haladó diákokkal, segítik őket a felzárkózásban. A speciális ellátást igénylőkkel gyógypedagógus foglalkozik. Differenciált, személyre szabott módszerekkel járulunk hozzá az esélynöveléshez. Helyben van logopédiai és gyógytestnevelési foglalkozás. A tehetséges tanulókat versenyekre készítjük fel. Kimagasló versenyeredményeink vannak földrajzból, mese és prózamondásból. Jól szerepeltek az utóbbi években tanulóink a matematika, fizika, biológia, kémia, szépkiejtési, zenei, népdaléneklési és sakk versenyeken. Minden évben megválasztjuk "Bakonysárkány legjobb németesét".

iskola-3A felvételi tárgyakból (matematika, magyar) felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk. Matematika-logika és szövegértés kompetenciafejlesztéshez is biztosítunk órákat. A kötelező tanórákon kívül is több csoportban oktatjuk a gyerekeket korszerű informatikai ismeretekre. Szakköri kereten néptáncon és hangszeres (furulya) oktatáson vehetnek részt a gyerekek. Az agyagozó szakkörön,  a Zöldsárkány Csoport (környezettan) foglalkozásain, rendezvényein diákjaink szerteágazó képességeiket fejleszthetik tovább.

2009 szeptemberében iskolánkban bevezettük a kompetencia alapú oktatást. A megvalósítás a TÁMOP 3.1.4 pályázati támogatásból történt, fenntartására öt éves kötelezettséget vállaltunk.

Szülői igény szerint jelentkeztetjük a tanulókat Junior nyelvvizsgára.

 

Szakkörök:

 

Felvételi előkészítő:

  • Magyar 8. osztály első félév, 7. osztály második félév
  • Matematika 8. osztály első félév, 7. osztály második félév

 

Helyet biztosítunk a különböző felekezetek hittanóráinak, a hit- és erkölcstan óráknak.

 

 


 

Friss hírek

Hírünk a nagyvilágban

 

Nemzetiségi rajzpályázat

0
1
2
3
4

Keresés

Visszaszámláló

Ennyi idő van a nyári szünetből.