A tanévzárást követő héten az alsós iskola épülete nem állt üresen, 25 kisdiák számára még nem kezdődött meg a várva-várt nyári szünet, amit persze nem bántak, hiszen egy környezetvédelmi tábor résztvevői lehettek. Nagy izgalommal kezdtük meg a tábor logójának, egy „csodaszarvas”-nak az elkészítését pólókra. A héten nagyon sok élménnyel gazdagodtunk: vizet vizsgáltunk, egy „aludoboz élete” interaktív játék segítségével megismerkedtünk az alumínium feldolgozásával, felhasználásával, újra hasznosításával. Játszottunk, akadálypályán mértük össze az erőnket. Jártunk Bábolnán, Pannonhalmán, de legnagyobb élmény mégis a saját „akváriumunk” elkészítése volt. Minden kisdiák egy-egy vízi élőlényt, növényt készített matricafestéssel, ami „belekerült” az akváriumba. Emese néni a szabadidőben kvíz játékkal kötötte le a gyerekek figyelmét, amit nagyon élvezetek. Igyekeztünk, hogy mindenki sok élménnyel, örömteli hangulatban hagyja itt a tábort…..azt hiszem ez sikerült is!

 

 

 

 

Gyüsziné Rohonczi Anita, táborvezető

 

powered by social2s

Iskolánkban a szünet első hetét a napközis táborozókkal töltöttük. Összesen 5 napig biztosítottunk színes, érdekes programokat a gyerekeknek. A feladatok kapcsolódtak választott tematikánkhoz, a környezetvédelemhez, a közösség alapú szolgáltatásokhoz, az etikus vásárláshoz. A résztvevők internetes keresések formájában készültek fel előadásaikra, kiscsoportokban készítettek plakátokat, tervezték meg energiatakarékos otthonaikat, mikroszkópos vizsgálatokat végeztek és online programok segítségével számították ki ökolábnyomukat.

 

 

Természetesen sok mozgást is terveztünk a programok közé. Kétszer voltunk kerékpártúrán, hétfőn Kisbéren a napelemparkban és a makettparkban jártunk, szerdán pedig a Tímár pusztai vadrezervátumban és Akán. Két külső szolgáltatást is biztosítottunk a táborozóknak. Kedden a bábolnai ménesbirtokon jártunk és lovas kocsikáztunk is. 

 

 

Csütörtökön pedig Pannonhalmán vettünk részt az Ezer év elnevezésű programon, melyhez egy csokoládékóstoló is tartozott. Kézműves foglalkozásokon a szélenergia hasznosításához kapcsolódóan repülőgép modellt és szélforgót készítettünk. Malcsik Dorka irányításával pedig újrahasznosított műanyagból és papírból készültek pillangók, virágok, karkötők.

 

A fiúk a szabad idősávban sokat fociztak, a lányok rajzos közösségi játékot játszottak, táborzárásként pedig együtt „pókhálóztunk”. A felhasznált energiát a napi négyszeri étkezéssel pótoltuk. Az utolsó nap fénypontja a drónozás volt, amit Molnár Szilárd segítségével valósítottunk meg, közösen szimbolizálva a várva várt VAKÁCIÓT.

A tábor az EFOP-3.3.5-17-2017-00050 pályázati projekt keretében valósult meg.

Benis István és Mór Mária, táborozást vezető pedagógusok

powered by social2s

Az ötödik osztályosokkal Gorsiumban jártunk. Haraszti Zsigmond múzeumpedagógus segítségével ismerkedtünk az egykor az ókori Római Birodalomhoz tartozó település mindennapjaival. Az I. század közepétől római katonai erődítés ellenőrizte a közeli közlekedési csomópontot és a Sárvíz átkelőhelyét. A II. század elején a katonai tábor helyén város épült, mely Alsó-Pannónia tartományülésének és császárkultuszának központja lett. Körülbelül kétezer évet ugrottunk vissza az időben. A régészeti park sírköveit tanulmányozva megismerhettük a kelta őslakosok temetkezési szokásait is. Néhány sírkövön alaposan szemügyre vettük az egyes viseleteket, ékszereket. A helyreállított épületekben gyönyörű freskórészleteket, érdekes használati tárgyakat láthattunk. Ezt követően izgalmas foglalkozásokon vettünk részt. A helyszínen ismerkedtünk meg a település egyik legnagyobb épületével, a palotával, s, hogy melyik helyiségét mire használták. A gyerekek kis csoportokban a mágnestáblájukon képekkel berendezhették a palotát. A foglalkozás másik részében testközelből ismerkedhettek meg a gyerekek egy legionárius vértezetével, fegyverzetével. Kezükbe vehették, felpróbálhatták, és közben megtudták, melyik darabnak mi volt a szerepe, érdekessége. Végül a színház lelátóján ebédeltünk, igen jó hangulatban. Délután Székesfehérváron jártunk, megtekintettük a Középkori Romkertet, amely a Szent István által alapított Szűz Mária prépostsági templom emlékét őrzi. A Szentföldre vezető út mentén felépülő egyházi épület 38 magyar király koronázásának, 15 királyi temetkezésnek a színhelye volt, valamint országgyűléseknek, országnagyok tanácskozásának, királyok hadba vonulásának és hazatérésének adott otthont. Itt őrizték a koronaékszereket az Árpád-korban, és a királyi ereklyekincseket is. Az egykori templom építése ezer évvel ezelőtt kezdődött. Sajnos a történelem viharai megtépázták ezt a csodálatos helyet, de fantasztikus érzés tudni azt, hogy a hely, ahol állunk, egykor milyen nagyszerű események helyszíne volt.

 

Ezután moziba mentünk, a Mia és a fehér oroszlán című filmet néztük meg, ami egy nagyon megható, szívet melengető történet ember és állat kapcsolatáról. Feltöltődve, élményekkel gazdagodva térhettünk haza.

Szroghné P. Zsuzsa, osztályfőnök

 

powered by social2s

Verssel, dallal és tánccal búcsúztattuk a tanévet. 69 tanulónkat pedig a színpadon köszöntöttük, akik a járási, megyei és országos tanulmányi, művészeti, vagy sport versenyeken kiváló eredményeket értek el. A tanévzáró bizonyítványosztással zárult.

powered by social2s

Kedves Ballagó Diákok!

Engedjétek meg, hogy mielőtt hozzátok szólok, szeretettel köszöntsem mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat, és jelen vannak iskolánk 2019. évi ballagási ünnepségén. Köszöntöm a szülőket, akik a mindennapok zökkenőivel együtt társaink voltak e nyolc év során. Együtt kerestük azokat az eszközöket, amelyekkel segítettük gyermekeinket ezen a hosszú úton. Köszöntöm kollégáimat, akik minden tőlük telhetőt megtettek tanulóink eredményes nevelése, oktatása érdekében. Külön köszöntöm Ősz Ferenc, Tóth János, Mór Antal polgármester urakat, akik mindvégig támogatták munkánkat! Szeretettel köszöntöm SZM elnökünket, Tonzel Anitát!

 

Kedves Ballagók!

„Vannak dolgok, amelyeket megállítani, és vannak dolgok, melyeket siettetni nem lehet.” Fekete Istvántól, iskolánk névadójától származik ez az idézet. Bizony, ha belegondoltok, nagy igazság ez. Hiszen hányszor szerettétek volna egy-egy tanóra közben, ha gyorsabban telik el az a 45 perc, de bizonyára az is felmerült bennetek az utóbbi hetekben, de jó lenne, ha megállna az idő és egy kicsit még maradhatnánk. Érthető, ha megtorpantatok egy pillanatra, hiszen annyi élmény köt össze bennünket, Feketéseket, amelyeket szeretnénk együtt folytatni. Ezek közül számotokra bizonyára az osztálykirándulások, az erdélyi vagy ausztriai tanulmányutak, a farsangi készülődés és vicces műsorok, az országfutások, kondizás a folyosón, eredményes foci tornák a legemlékezetesebbek. A tanórák izgalma és az azokra való felkészülések talán nem annyira hiányoznak majd, pedig elsősorban ezek segítettek benneteket ahhoz a tudáshoz, amivel gazdagabbak lettetek. Ennek köszönhető számos versenyeredményetek is. Csak néhányat említek felsorolás szerűen: megyei fizika versenyek, Európai Uniós verseny, szavaló és prózamondó versenyek, tánc- és népdaléneklő versenyek. Mindennek köszönhetően az osztályból egy tanuló: Takács Dominik felkerült a dicsőségfára.

A későbbi tanulmányaitok alatt se feledjétek névadónk szavait! „Az értelem, a tudás és a lélek a miénk. Az Istentől kaptuk. Örökbe.  De még ezekkel is azt teszünk, amit akarunk. Csak egyszer be kell számolni róluk…, hogy mit csináltunk velük.”

A Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola egy jó hírű, eredményes intézmény, legyetek mindig büszkék rá, hogy ide jártatok!

Magam és pedagógustársaim nevében azt szeretném, ha a jövőben is minél több tervetek megvalósulna. Hiszen - névadónk szavaival élve - „minden álomból lehet valóság”. Azt kívánom, ne rágódjatok a múlton, hanem nézzetek előre, szerezzetek minél több jó eredményt, sikert a jövőben. A megkezdett gondolatokat folytatva Fekete István szavaival bocsátalak útra benneteket:

„Bolond ember összeroskad,

ha benéz hozzá a múlt,

okos ember újat szerez,

s eldobja, mi vízbe hullt.”

 

Kedves Szülők!

Nemcsak a ballagóknak, de egész családjuknak is ünnep a mai. Önök nemsokára, - a ballagás után - ünneplő családjuk körében lesznek. Szeretném, ha a ballagók első szava ott a köszönet lenne. Nem kell cifra beszéd, csak egy nagy ölelés anyunk és apunak. És abban benne lesz minden. Gyermek részéről a hála, szülő részéről a büszkeség és a biztatás. Ez az ölelés jelentse azt is, hogy a gyermekek bármerre is veszik az irányt, a családjukkal összetartoznak. Az ölelő szülői kar akkor is körbefonja gyermekét, ha köztük sok-sok kilométerben mérik majd a távolságot. Azt kívánom, legyen szép az ünnepük otthon is!

Az elballagó 8. osztályosok Aka, Bakonysárkány és Vérteskethely községek polgármestereitől emlékplakettet vehetnek át.

Ma nemcsak diákoktól búcsúzunk, hanem két nyugdíjba vonuló kollégánktól is.

Székely Emese tanítónő, immár 40 éve végez igen értékes szakmai munkát. 29 éve iskolánk pedagógusa. Tanítói pályája alatt mindvégig osztályfőnök volt tanítványai és a szülők nagy örömére. Évtizedeken keresztül eredményesen vezette az alsós munkaközösséget. Nagy munkabírással, rendületlenül dolgozott a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztéséért, a kézműves hagyományok példa értékű átörökítéséért. Szövésre, agyagozásra, nemezelésre, batikolásra, mézeskalács díszítésére tanította a gyerekeket. Kerámia munkái iskolai épületeinket és a megyei nemzetiségi múzeumot is ékesítik. Irodalmi csoportokat vezetett több éven keresztül: tanítványaival báboztak és dramatizáltak. Tehetséges tanulóit versenyekre is felkészítette. Kiváló szervezőmunkáját számtalan iskolai rendezvény dicséri: mesemondó találkozók, szavaló versenyek, író-olvasó találkozók, kulturális programok, gyermek előadások. Pedagógiai tevékenysége példa a tantestület számára. Kimagasló pedagógiai munkásságáért 2017-ben Fekete István-díjban részesült.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedagógus szolgálati emlékéremet adományozott számára, ezt az intézményvezető adta át.

Smid Márta tanítónő, szintén 40 éve van a pályán. Iskolánk tantestületének 31 éve tagja. Oktató-nevelő munkáját kezdetek óta az igényesség, következetesség jellemezte. Kimagasló hivatástudattal végzett pedagógiai tevékenységének, pontos, precíz tanítói munkájának köszönhetően tanítványait  a nevelési szakasz végén mindig felkészülten, jó közösséggé alakítva adta át a felsős kollégáknak.  Folyamatosan törekedett arra, hogy kivétel nélkül minden tanulója a képességeinek megfelelő eredményeket érje el. Mindvégig fejlesztette a gyengébbeket, segítette a rászorulókat. A tehetséges tanulókat rendszeresen felkészítette a járási versenyekre. Tapasztalatával értékes útmutatást adott a fiatalabb generáció számára. Az iskola iránti elkötelezettségéért, lelkiismeretes pedagógiai munkájáért 2018-ban Fekete István-díjban részesült.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedagógus szolgálati emlékéremet adományozott számára, ezt az intézményvezető adta át.

Mindegyik nyugdíjba vonuló kolléganőt köszöntötte egy-egy volt vagy jelenlegi diákja tanított osztályaik nevében és köszöntötték őket mentorált pedagógusaik is.

 

SZÉKELY EMESE

SMID MÁRTA

1.osztálya nevében

Selmeci Brigitta

Budai Gábor

2.osztálya nevében

Ihász Henrietta

Prosszer Mária

3.osztálya nevében

Kaiser Kata

Major Zsuzsanna

4.osztálya nevében

Veréb Edina

Láng Roland

5.osztálya nevében

Bársony Tibor

Vadász Írisz

6.osztálya nevében

Skultéti Levente

Szrogh Zsanna

7.osztálya nevében

Nagy Ramóna

Malcsik Dorka

8.osztálya nevében

Cseszneg Fanni

Molnár Rebeka

9.osztálya nevében

Varga Ádám

Láng Jázmin

mentorált pedagógusa

Kökény Kitti

Krichó Krisztina

A kamarakórus valamennyi diák nevében a „Köszönöm” című dallal köszöntötte a nyugdíjba vonulókat.


Tisztelt Jelenlévők! Kedves Gyerekek!

Bár a tanévet csak szerdán zárjuk, szeretném kiemelni itt az ünneplő közösség előtt néhány eredményünket, amire mindannyian büszkék lehetünk az idén. Sikeresen pályáztunk a határtalanul programra, így a 7. évfolyamosok horvát-szlovén tanulmányúton vehettek részt. A Német Önkormányzat égisze alatt sikeresen pályáztunk nyelvi táborra. Ebből a támogatásból tudtuk fizetni az ausztriai tanulmányút nagyrészét. Önkormányzati pályázati keretből egy hetes erdei iskolát és egészségnapot szerveztünk, valamint több szakkört tartottunk.  Sikeres pályázatnak köszönhető az is, hogy jelentős digitális fejlesztés történt intézményünkben a tanév során.  3 db korszerű 4K-s kijelzőt, tanulói tableteket, különböző korosztályoknak való robotika csomagokat, LEGO robotokat és padlórobotokat kaptunk, illetve vásároltunk. Bevezettük a robotika oktatást és a LEGO eszközökkel támogatott tanóraszervezést. Egy másik pályázatból pedig a digitális eszközök mellett kondigépeket szereztünk be. Több sikeres pályázatunk eredményeképpen tudtunk kedvezményes vagy ingyenes programokat kínálni. Ilyenek voltak a meghívott és helyben megtartott magyar és német nyelvű műsorok, rendhagyó énekórák, vagy a Gördülő Zöldítő program. Továbbá minden felsős osztályunk ingyenesen részt vehetett a győri Mobility Digitális Élményközpont programján, és támogatással utazhattak a robotika szakkörösök Kecskemétre. A jövő héten pedig ingyenes napközis táborokat szervezünk, szintén pályázati keretből.

A tanév során szép műsorokat adtak elő tanulóink, ezzel emelték ünnepeink fényét. Dicséret illeti a fellépésekért a táncszakkörösöket, és az énekkarosokat, valamint az első, második, negyedik és nyolcadik osztály tanulóit.

Most pedig következzenek a versenyeken elért eredmények.

Bakonysárkány legjobb németese ebben az évben Hajnal Brigitta lett.

A Zrínyi matematikaverseny legeredményesebb iskolai tanulója Szabó Péter. Szabó Péter és felkészítő tanára, Mór Mária jutalomkövet vehetett át.

A járási mesemondó és szavalóversenyeken dobogós helyezéseket értek el, illetve kiemelkedő minősítést szereztek: Molnár Rebeka négy alkalommal, Egri Noel, Varga Ádám, és Takács Dominik három alkalommal, Molnár Dorka két alkalommal, továbbá  Nagy Csenge, Csóka Emerencia, Lancendorfer Regina, Safranyik Eszter, Hadas Zsigmond, Schmerl Kira egy-egy alkalommal.

A járási nyelvtan versenyen Láng Jázmin 2. helyezést ért el.

Dicséretes Karkuczka Soma, Kokas Péter, Takács Dominik és Valki Ákos területi EU vetélkedőn való szereplése.

A járási és testvériskolai foci tornákon jól szerepelt U15-ös és U11-es fiú csapatunk valamint a lány csapatunk is. Az országos vívógálán és versenyen eredményesen vett részt Bakai Dávid, Csóka Emerencia, Horváth Norbert, Molnár Dorka, Egri Olivér, Ősz Liza, Ősz Réka és Vásárhelyi Patrik. 

Ebben az évben is jó eredményeket értek el tanulóink a különböző szervezetek, intézmények által meghirdetett rajzversenyeken. Járási szinten az alábbi tanulóink jutottak dobogóra: Pekács Melánia, Andrejkovics Jázmin, Bakai Borbála, Iván Judit, Egri Noel, Ferenczi Júlia, Kozma Kristóf, Szadai Zsófia, Pordán Zoé, Weilandics Kira. Megyei rajzversenyen 2. helyezést ért el Egri Noel. Az országos nemzetiségi rajzversenyen és fotópályázaton Molnár Dávid első helyezett lett, Bakai Borbála, Ferenczi Júlia és Molnár Anna pedig különdíjat kapott.

Az országos robotika versenyen Szabó Péter és Egri Olivér csapata 11. helyezést, Ábrahám Dávid és Tóth Ádám csapata 13. helyezést ért el.

Több tanulónk kiemelkedően teljesített a megyei tanulmányi versenyek döntőjében. Az Ifjú Fizikus verseny megyei döntőjében Ferenczi Gábor 1., Tóth Ádám 2., és Takács Dominik 3. helyezett lett. Ezzel intézményünk a megye legeredményesebben teljesítő iskolája lett. A Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei döntőjén Kokas Nikoletta 2., Molnár Rebeka 3., Ősz Réka 6. helyezést ért el. A Teleki Pál Földrajz Verseny megyei döntőjében Tóth Martin 3. helyezett lett. A Herman Ottó Biológia Verseny megyei döntőjében Kokas Nikoletta 3., Cseszneg Fanni 6., Hajnal Brigitta 8. helyezést ért el. Az egyéni tanulmányi versenyeken legjobban teljesítő diákok, akik a megyei döntőkön dobogós helyezést értek el igazgatói dicséretben részesülnek. Igazgatói dicséretben részesült: Ferenczi Gábor, Tóth Ádám, Kokas Nikoletta, Molnár Rebeka, Tóth Martin és Takács Dominik.

Ebben az évben pénzjutalomban részesül egy alsós és három felsős diákunk. Alsó tagozaton Egri Noel 3. osztályos tanuló a díjazott, aki kitűnő tanulmányi eredménye és példamutató magatartása mellett számos járási versenyen ért el jó eredményeket. Három alkalommal dobogóra jutott a szavaló és mesemondó versenyen. Továbbá eredményesen szerepelt a megyei rajzversenyeken.

Felső tagozaton Kokas Nikoletta 6. osztályos, Ferenczi Gábor és Tóth Ádám 7. osztályos tanulók a díjazottak, akik jó tanulmányi eredményük mellett iskolánk legeredményesebb résztvevői voltak a megyei tanulmányi versenyeknek.

A tanulók ebben az évben is 20-20 ezer forintos pénzjutalmat kaptak, melyből volt diákunk Dr Prosszer Mária 40.000 Ft-ot, Benis István és Prosszer Ottó 20-20 ezer Ft-ot ajánlott fel.

Minden pedagógusnak köszönöm egész éven át tartó áldozatos munkáját, az iskolatitkár és a kisegítő alkalmazottak tevékenységét.

Köszönetet mondok fenntartónknak, a Tatabányai Tankerületi Központnak a szakmai és pénzügyi támogatásért.

Rendezvényeink, kulturális és sport programjaink, tanulmányi kirándulásaink sikeres megszervezéséhez, az „okos lépcső” elkészítéséhez ebben az évben is jelentős anyagi támogatást kaptunk Aka, Bakonysárkány, Vérteskethely községek önkormányzataitól és a Német Nemzetiségi Önkormányzattól. Több szülő is támogatta pénzzel vagy természetben iskolánkat, melyet fenti programok megvalósítására, jutalmazásra, vagy az iskola szépítésére fordítottunk. Köszönjük a támogatásokat!

Köszönet a szülői munkaközösség munkájáért, pénzügyi támogatásáért.

Minden szakmai partnerünknek köszönjük munkáját. A hitoktatóknak, az óvónőknek, védőnőnek, iskolaorvosnak, gyógypedagógusnak, gyógytestnevelőnek, könyvtárosoknak, a sportegyesületnek, a Pedagógiai Szakszolgálatnak és a Családsegítőnek is.

Ezt követően a kitűnő és jeles tanulók oklevelet vehettek át.

powered by social2s