A tanulók aktivitása, érdeklődése folyamatos volt a témahét során. Minden tanuló bekapcsolódott a munkába és figyelt az órákon. Mindenki elvégezte az előre megbeszélt gyűjtőmunkát. Szülői segítséggel Internetről, könyvtárból tanórán is felhasználható ismeretanyagot hoztak. A téma jól beilleszthető volt a harmadikos tananyagba. Szívesen dolgoztak a tanulók csoportmunkában, párban, de a közösen végzett munka színvonalán még sokat kell javítani. Ezt a tanulók is észrevették és megállapításaikat közölték is a Tanulói önértékelő lapon. Az összefoglalás során és a beszélgetésekből is kiderült, hogy a témahét végére tájékozottságuk szélesedett és nyitottabbak lettek az új ismeretek befogadására. A témahét elérte célját.

Smid Márta, tanítónő

tma1 tma2

A programterv elérhető itt...

A képes beszámoló megtekinthető itt...