Benisné Manner Melinda igazgatónő szeptember elsején 8 órakor köszöntötte a tanévnyitóra megjelenteket.

A Himnusz elhangzása után az első és második osztályosok szavaltak, énekeltek ügyesen és bátran.

1 2

Ezután az igazgatói beszéd következett.

Kedves Elsősök!

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a bakonysárkányi Általános Iskola tanulóiként. Megköszönöm nektek ezt a kedves műsort, mellyel megajándékoztatok bennünket. A várakozás izgalma talán bennetek lüktet a legélesebben. Biztosak lehettek abban, hogy nagyon fogunk szeretni benneteket. A tanító nénik rövid idő alatt megismertetik veletek a számok és a betűk világát, sok mesét, verset, dalt tanítanak meg, sokat fogtok rajzolni, színezni, festeni, tornázni, német szavakat kiejteni. Mozgalmasan telnek majd napjaitok, s évek múlva szívesen gondoltok vissza erre az időszakra.

Kedves felsőbb évesek!

Ti már jól ismeritek iskolánkat, elvárásainkat: tisztességes viselkedést és képességeitekhez mérten jó tanulmányi eredményeket várunk tőletek.

Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy iskolánkat választották gyermekeik nevelésének színteréül. Megtisztelő a bizalom. Biztos, hogy ha elvárásaikat most felsorolnák, azok nagyon eltérőek lennének. Van, aki a továbbtanulásra való felkészítést vagy a jó versenyeredményeket, mások a vidám hangulatot, a szeretetteljes légkört, sokan a modern oktatási környezet és a korszerű pedagógiai módszerek biztosítását várják el tőlünk elsősorban. Ezek az elvárások egyrészt nem feltétlenül vannak ellentétben. Másrészt nem vagyunk túl nagyok ahhoz, hogy a különböző elvárásaikat megismerjük és nevelési oktatási elveinket megtartva azoknak megfeleljünk. Azt valljuk, hogy a szülői házzal való kapcsolattartás nevelőmunkánk sikerének záloga, ezért rendszeres együttmunkálkodásra törekszünk. Erre pedagógusok és szülők már a tanév megkezdése előtt szép példát mutattak, amikor 25-en 100 órányi önkéntes munkát végeztek az iskola környezetének szebbé tételéért. Köszönjük mindenkinek a részvételt. Az együttmunkálkodást persze ennél szélesebben értelmezzük, gyermekeink egységes nevelése érdekében. Meggyőződésem, hogy a diákok, a pedagógusok és a szülők az összetartozást érezve, az egymásrautaltságot tapasztalva teremthetik csak meg és éltethetik a jó iskolát.

Az összetartozást megtapasztalhattuk azokon a nyári programokon, amelyeket iskolánk szervezett a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 22 gyermek vett részt azon az egyhetes táboron, amelyet a szülői munkaközösség is támogatott. Köszönet érte! A programok hasznosnak bizonyultak és úgy tapasztaltam nagyon élveztétek is. A kerékpáros és gyalogos túrákon kívül kézműves foglalkozások is voltak és a Balatonon is kirándultunk. A szervezésben és lebonyolításban segítőtársaim voltak: Benis tanár úr, Magdi és Emese néni, Marci bácsi.

Az első-második osztályosokat iskolahívogató táborba várták Márti, Tündi és Ramóna tanító nénik. Az együtt töltött három napról sok jót hallottam.

Iskolánk padlásán egy hetes alkotó tábor volt a pedagógusoknak és az érdeklődő szülőknek, egykori tanítványoknak. Ez a program intézményünk egyik belső képzése volt, melyet Székely Emese kismesterség oktató vezetett.

A nyár folyamán az Önkormányzat támogatásával elvégeztük a legszükségesebb festési és karbantartási munkálatokat, lebontottuk a megrongálódott kerítést. Az elkövetkező hetekben tervezzük ennek újraépítését.

Végül azzal együtt, ami most bennünk van – szomorúsággal, hogy vége a nyárnak, örömmel, hogy újra együtt lehetünk, várakozással, hogy mi következik majd, izgalommal és kicsi félelemmel az újtól, - nyissuk ki együtt a tudás kapuját! A 2011/12-es tanévet megnyitom.

A tanév első eseményeként nagy örömünkre szolgál, hogy egy különleges ajándékkal lephetünk meg benneteket. 15 ember dolgozott nyáron, szabadidejében azért, hogy az iskolában töltött napjaitokat egy kicsit szebbé, játékosabbá, vidámabbá tegye.

Az ötletet kitalálta és a munkát irányította, összehangolta: Székely Emese.

A továbbiakban megnevezésre kerülő személyek változatos feladatokat végeztek a tervrajz elkészítésétől a formázáson át a mázazásig: Kaiser Kata, Benczik Roxána, Beke Ildikó, Kiss Ramóna, Szroghné Patvaros Zsuzsanna, Szrogh Zsanna, Smid Márta, Szőke Ágnes, Letenyei-Schmidt Gyöngyi, Prosszerné Benczik Edit, Szabó Magdolna, Vinkovits Katalin, Balog Ildikó és jómagam. Az általunk elkészített ajándékot pedig Valki Csaba helyezte fel az iskola falára. Köszönjük mindenkinek!

4 3

Az első osztályosokat iskolánk a hagyományokhoz híven ajándéktölcsérrel köszöntötte. Az édességgel teli „csomagot” Ősz Ferenc bakonysárkányi és Tóth János vérteskethelyi polgármester, valamint Reményi Imre akai alpolgármester adta át.

5 6