Szelektív hulladékgyűjtés iskolánkban

Intézményünkben a környezetvédelmi nevelést a pedagógiai programunk vonatkozó fejezete tartalmazza. A gyakorlati megvalósításban a ZÖLDSÁRKÁNY környezetvédelmi csoport vállal kiemelkedő szerepet.

A 2009/2010-es tanévtől kezdődően minden harmadik osztályos diák részt vesz egy két hetes környezetvédelmi modul megvalósításában, melynek része a szelektív hulladékgyűjtésre nevelés, a tanulók környezetvédelmi szemléletének formálása. Ebben a témában intézményünk innovációs programot dolgozott ki, mely alább olvasható:

A program megvalósításáról készült beszámoló itt tekinthető meg:

 

Szelektív hulladékgyűjtés a mindennapokban

szelektv2

A gyermekek szelektív hulladékgyűjtő koffer használatával, az osztályfőnökök/csoportvezetők irányításával begyakorolják és bevésik a hulladékválogatás szempontjait.

Az iskola-óvoda épületének közösségi terében egy belső „hulladékgyűjtő szigetet” alakítottunk ki. Idedobják a tanulók a szelektíven gyűjtött hulladékot. Különböző színű, valamint különböző jelzéssel ellátott hulladéktárolókba gyűjtjük a szétválogatott hulladékot.

Az alábbi hulladékfajtákat gyűjtjük:

  1. papír – kék jelzésű tárolóban
  2. műanyag – sárga jelzésű tárolóban
  3. üveg – zöld jelzésű tárolóban
  4. veszélyes hulladék/elem – RELEM tárolóban

szelektiv7 szelektiv6

Az olvasni nem tudó óvodás és iskolába lépő gyermekeknek a különböző színek, továbbá a kék, sárga, zöld manók segítik az eligazodást. A nagyobbak a matricák és feliratok segítségével is megkülönböztethetik az egyes tárolóedényeket.

Hulladék ürítése, továbbítása:

A tantermekből a hetesek és az osztályfőnökök felügyeletével az óraközi szünetekben juttatják a szelektív gyűjtőbe a hulladékot a gyerekek. Az óvodából - a foglalkozások befejezésével - a dajkák.

A szelektív tárolók tartalmát - szükség szerinti gyakorisággal - az iskola kisegítő alkalmazottja (takarító) viszi az épülettől 40 m-re lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget tárolóedényeibe. Innen a Bakonyszolg Kft szállítja tovább az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően.

 

A veszélyes hulladékot, használt elemeket a Relem Kht. szállítja el évente kétszer. Intézményünk a Relem honlapján begyűjtőhelyként szerepel.

Felső tagozatos tanulóinknak lehetőségük van a falra szerelt palacktömörítővel összepréselni a műanyag flakonokat. Ezáltal kevesebb tároló edényre és ritkább szállításra van szükség.

szelektv1

További szelektív hulladékgyűjtési akciók iskolánkban:

 

  • Zöldsárkány csoportunk szervezésében évente begyűjtjük a családoktól a papírhulladékot, elszállítatjuk és virágzó növényeket ajándékozunk érte.
  • A veszélyes hulladék begyűjtésében élenjáró tanulókat akciók keretében jutalmazzuk.

  • szelektiv3 szelektiv5

    szelektiv4