Szentgyörgyi Albert szavai vezettek bennünket, pedagógusokat és a község vezetőit, amikor az elmúlt években hihetetlen mértékű fejlesztésbe fogtunk bele. Tudtuk, a jövő nemzedékét akkor nevelhetjük és oktathatjuk a legsikeresebben, ha modern tárgyi feltételeket, korszerű eszközöket biztosítunk mindehhez.

informatika1 informatika2

Sokat pályáztunk és ezek a sikeres pályázatok mára lehetővé tették, hogy minden álmunk megvalósuljon és az oktatás tárgyi feltételei - rövid idő alatt - évtizedes mértékűt ugorjanak.

 

A KDOP iskola felújítási pályázatnak köszönhetően közel 100 millió forint támogatáshoz jutottunk, melyből az iskola-óvoda épületünket újítottuk fel.

A TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” elnevezésű pályázaton 15 millió Ft-ot nyertünk korszerűbb oktatási módszerek bevezetésére.

A TÁMOP 3.1.5 „Pedagógusképzések a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” című pályázat lehetővé tette, hogy több mint 6 millió forintot fordíthatunk pedagógusaink továbbképzésére, újabb diplomák szerzésére.

Az utóbbi hónapban pedig két sikeres pályázatnak köszönhetően ugrásszerű fejlődést értünk el az informatikai eszközök területén.

A TIOP 1.1.1-07 „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretében 11 db iskolai PC csomagot (számítógép monitorral), 3 db tantermi csomagot (interaktív tábla, notebook; projektor), oktatási szoftvereket, WIFI-csomagot és egy osztályra való szavazócsomagot kaptunk. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően immár a tantermek és szaktantermek 70%-a interaktív táblával felszerelt (összesen 6 ilyen berendezésünk van). A pályázati eszközök hozzávetőlegesen 6 milliós informatikai fejlesztést jelentenek intézményünkben. Ezekkel a berendezésekkel az érintett tanulócsoportok olyan tanulási módszereket alkalmazhatnak majd, amely hozzájárul a gyermekek motivációjának növeléséhez és könnyedén elsajátíthatják a modern informatikai ismereteket. Az interaktív tábla színesebbé teszi a tanítási órákat. Felkelti, fokozza a tanulók érdeklődését az adott tantárgy iránt. Hiszen ezek a berendezések például „szomorúak” a rossz feleleteknél, de „tapsikolnak” a helyes válaszra. Így tehát érdekesebb, hangulatosabb a tanítás, eredményesebb a nevelők munkája. Az eddiginél is több lehetőség nyílik interaktív feladatok megoldására, ahol a tanulók nemcsak befogadóként, hanem aktívan vesznek részt a munkában. Ez szintén a tanítás-tanulás eredményességét szolgálja. A fejlesztésnek köszönhető az is, hogy a 2009-ben megépített 20 munkaállomásos informatika termünkben jelenleg minden gép egy éves technikai színvonalúnál fiatalabb. Mindez a 15 Mb/sec sávszélességű Internet hozzáféréssel a legmodernebb multimédiás felhasználást teszi lehetővé.

 

Ugyancsak informatikai fejlesztéssel járt a nyertes TIOP 1.1.1-09 kódjelű „Tanulói laptop program” pályázat. Egy osztálynyi (21 db) tanulói, valamint egy tanári laptopot kaptunk tanterem felügyeleti szoftverrel ellátva. A tanulói gépekhez egy mobil töltőkocsi is rendelkezésünkre áll. Ez a fejlesztés 3,5 milliós nagyságrendű. Intézményünk feladata, hogy a beszerzett laptopokat mostantól kezdve legalább öt éven keresztül (a pályázat fenntartási időszakának végéig) használjuk az oktatás során a pályázatban résztvevő tanulócsoportok bizonyos tanóráin. Ezeken a tanórákon a pedagógus és minden diák külön-külön, egyazon hálózathoz csatlakoztatott laptopot használ. A tanórai feladatokat a tanár irányítása és ellenőrzése mellett a tanulók a laptopok segítségével végzik. Az új oktatás bevezetésével a tanulók nemcsak informatikai órákon, hanem más tanórákon is, mint például német, földrajz, matematika, fizika, biológia órákon is használják majd a netbookokat és az interaktív táblákat.

Az új módszer alkalmazását a pedagógusok is tanulják, hiszen a látványos tanórákat rengeteg felkészülés előzi meg. A közeljövőben a teljes tantestület 10 órás akkreditált továbbképzésen vesz részt.

Benisné Manner Melinda, igazgató