Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre a gyermekek beíratása a következő napon történik:

2011. május 5. (csütörtök) 10-12 óra és 15.30-16 óra

Beíratás helye: Napköziotthonos Óvoda Bakonysárkány

Beíratható az a kisgyermek, aki 2012. május 31-ig betölti a 3. életévét. Kötelező a beiratkozás azon gyermekek számára, akik 2011. május 31-ig betöltik az 5. életévüket.

A beíratásra kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát és a lakcímigazoló kártyát.

Wuts Józsefné, óvodavezető