Ki hitte volna, hogy az alsós gyerekeket ennyire érdekli és leköti Mini Magyarország sok-sok apró, ám a valóságot hűen tükröző épülete?

A mesék világára nyitott és fogékony gyerekek igazi góliátokként sétálgattak a liliputik országában. Rácsodálkoztak egy-egy különleges épületre vagy vidéket ábrázoló domborműre, kíváncsian szemlélték a számukra még ismeretlen bonyolultságú tetőszerkezeteket, örömmel kutattak emlékezetükben, ha tanítójuk utalt a már tanult dolgokra.

01 02

És hol lehet jobban szemléltetni mit is jelent a méretarány és a lépték, ha nem egy ilyen izgalmas parkban, ahol a természet és az ember alkotásai csodálatos összhangban tündökölnek.

A felismerés hangos örömkiáltásai kísérték utunkat, hiszen az osztálykirándulások alkalmával nem egy épülettel vagy vidékkel megismerkedtünk már. A tavaly meglátogatott Parlament épülete körül állva, semmi dolga nem volt a tanítónak, a gyerekek sok mindenre emlékeztek, és közösen összehozták mindazt, amit az ő korukban kell és lehet tudni az Országházról. Akadt azért néhány olyan kisdiák is, aki az iskolában szerzett ismereteken túlmenően hihetetlen tájékozottságával kápráztatta el társait és a csoportot kísérő felnőtteket. Lám-lám, a család szerepe mekkora jelentőséggel bír a gyerekek életében!

Az utólagos közvélemény kutatásból igen fontos következtetéseket tudtunk levonni. Örömmel írom le, hátha hasznunkra válik.

1.Kivétel nélkül minden kis alsós nagyon élvezte a miniatűr épületek megtekintését.

2.Elsősorban azok a helyszínek jelentettek nagyobb örömöt, amelyekhez személyes élményük fűződött.

3.A kirándulás után képekről sok-sok épületet könnyen felismertek.

4.Rajzaikból kiderült, hogy ügyesen megfigyelték egy-egy helyszín jellegzetességeit és azokat ábrázolni is tudták.

5.Minden tanuló visszamenne családjával: kerékpárral, autóval vagy gyalog, hogy megossza szeretteivel is az élményt.

 

És nézzük, hogyan is zajlik egy ilyen jellegű kirándulás:

-Felkészülés: emlékek, élmények felidézése, az ismeretek rendszerbe helyezése

-Utazás: a fegyelmezett magatartás gyakorlása vidám hangulattal együtt, egymásra való odafigyelés.

-Látogatás: régi ismeretek kibővítése, újak hozzákapcsolása, az irodalmi és történelmi ismeretek felidézése az adott helyszínen (várak, hidak, épületek), mindezek rövid, lényegre törő kifejezése.

-Utólagos feldolgozás:

-Szóbeli élménybeszámoló, egyre gazdagodó szókinccsel

-Rajzok elkészítése és színezése

-Írásbeli beszámoló szavakkal, rövid mondatokkal, vagy fogalmazás formájában

-Egymással való társalgás egy bizonyos témáról

-Az élmény továbbadása a családtagoknak

A témakör feldolgozásánál a következő tantárgyakat érintettük: olvasás, fogalmazás, írás, matematika, környezetismeret, rajz, testnevelés.

 

Valahogy így néz ki a jövő oktatása, amit iskolánkban már a jelenben is alkalmazunk ahányszor csak lehetőségünk nyílik rá.

Köszönjük a Kisbéri Önkormányzatnak, hogy a június 24-i hivatalos megnyitó előtt lehetővé tette tanulóink számára hogy egy ilyen kedves és hasznos élménnyel gazdagodjanak még ebben a tanévben.

03 04

05 06

Székely Emese, munkaközösség vezető