Iskolánkban december elsején rendhagyó tanítási nap volt. A délelőtti tanítási órákon részt vehettek a szülők, hogy betekinthessenek gyermekük iskolai munkájába és az intézmény által alkalmazott újszerű módszerekbe. Nagy örömünkre sok látogató érkezett.

A program szülő-diák-pedagógus fórummal folytatódott a Faluházban. A fórumot Benisné Manner Melinda intézményvezető nyitotta meg. Prezentációjában kitért arra, hogy a mai iskolásoknak várhatóan újszerű foglalkozásuk, munkakörük lesz felnőtt korukban. Munkáltatóik elvárása is változni fog. Ennek megfelelően kell az iskolának a kompetenciafejlesztő tevékenységét átalakítani, a tanítási módszereket megújítani és az eszközöket a célokhoz igazítani. Felértékelődik a mesterséges intelligencia és a robotika szerepe. Erre készítjük fel tanulóinkat, fejlesztjük algoritmikus gondolkodásukat, a rendszerben való gondolkodást és a digitális világban való tájékozódást. A robotokkal nemcsak a kognitív képességeket tudjuk fejleszteni, hanem a problémamegoldó képességet is. Nagy öröm a pedagógusoknak és nagy lehetőség a diákoknak, hogy a legkorszerűbb oktatási eszközöket használhatják.

Az igazgatónő bemutatta az intézmény - témához kapcsolódó - pályázatait és a pályázati keretből beszerzett eszközöket, a pedagógusok által elvégzett továbbképzéseket is.

Iskolánk – a pályázati támogatásoknak köszönhetően – több évfolyamon és területen alkalmazza az újszerű módszereket és eszközöket. A témavezetők rövid tájékoztatást adtak az új eszközök tanulási-tanítási folyamatba illesztéséről, a várható előnyökről, a velük elérhető eredményekről.

BlueBot padlórobotok alkalmazása az iskolába lépő korosztálynál, témafelelős: Gyüsziné Rohonczi Anita, tanító.

StoryStarter programcsomag alkalmazása szövegértés területen a 2. osztályban, témafelelős: Malcsik Józsefné, tanító.

 

GEOMATECH alkalmazása a fizikában, 7. osztályosoknál, témafelelős: Benisné Manner Melinda, tanár.

Robotika, EV3 robotok programozása a 7. évfolyamon, témafelelős: Székely Márton, tanár.

Benis István tanár úr csoportja is újszerű eszközök elkészítéséről számolt be.

A programhoz kapcsolódóan több kiállítás is megtekinthető volt. Az alkotópadláson készült fa és kerámia munkák, valamint a tanulók által készített LEGO építmények kiállítása.

A kerámia szakkört több mint egy évtizede Székely Emese tanítónő vezeti, a diákok csodálatos alkotásai szemléltették a színvonalas szakmai munkát.

LEGO kiállítást ebben az évben először szervezett a DÖK, Molnár Gábor pedagógus patronálásával. A kiállítás rendkívül sikeres volt, 34 kiállító, közel 50 alkotását tekinthette meg a közönség. A LEGO kiállításban résztvevők jutalmat kaptak.

A kiállítás része volt Székely Márton irányításával készített faalapanyagú logikai játék bemutató is. A programot a bemutatott eszközök kipróbálásával és büfével zártuk.