A Szülői Munkaközösség októberben szüreti mulatságot, februárban pedig farsangi bált szervezett jótékonysági céllal. A sikeres rendezvényeknek köszönhetően gyarapodott is a tanulókra fordítható keret. Így három tantermünkben a fehér függönyöket, egy tantermünkben pedig a sötétítő függönyöket tudtuk kicserélni. Esztétikusabbak lettek a termek és megfelelően besötétíthető a fizika terem a fénytani kísérletekhez és a projektoros vetítéshez. Minderre közel 100.000 Ft-ot fordított a Szülői Munkaközösség.

IMG_5355 IMG_5366

Köszönet érte!

Iskola Tantestülete

Második alkalommal látogattak hozzánk a nagycsoportos óvodások. Ezúttal a padláson folyó kézműves tevékenységekbe tekinthettek be. Sőt maguk is készíthettek egy-két „remekművet” az alkotópadláson: „PEZ-pillangót”, béka formájú ceruzatartót, kerámia báránykát és persze a konyhán süteményeket is formázhattak.

IMG_5377 IMG_5390

IMG_5380 IMG_5383

Természetesen az egészséges táplálkozásra is gondoltunk és zöldséggel is kínáltuk a gyerekeket.

IMG_5396 IMG_5398

Mindeközben az iskola igazgatója tájékoztatót tartott a szülőknek az intézményben folyó nevelő-oktató munkáról és a beiskolázással kapcsolatos teendőkről.

IMG_5371 IMG_5370

A honlapunkon is minden információ megtalálható a beiratkozással kapcsolatosan, a „Dokumentumok” könyvtárból a szükséges adatlapok letölthetők.

Sikeres iskolakezdést kívánunk a gyermekeknek!

Ismét sor került iskolánk hagyományos német nyelvi versenyére, amely során minden évben Bakonysárkány legjobb németesét keressük.

Az idei verseny 24 tanuló részvételével zajlott, harmadiktól nyolcadik évfolyamig. Az írásbeli rész nyelvtani ismereteket, szókincset és nyelvi logikát mérő feladatokból állt, a szóbeli részen pedig képleírás volt a feladat.

IMG_5539 IMG_5544

A zsűri munkáját segítette a Bakonysárkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Bajer Bernadett is, amit ezúton is köszönünk.

Szabó  Magdolna német nemzetiségi tanító, tanár

Munkatervünkbe épített program, hogy március hónapban betekintési lehetőséget biztosítunk a szülőknek az iskola belső életébe. Lehetőségük van megfigyelni, hogyan kapcsolódik be gyermekük a tanórai munkába. Láthatják a pedagógusok által alkalmazott módszereket is. Ez egyben segítség számukra, mert ötleteket meríthetnek az otthoni tanuláshoz. A szülő azt is láthatja, hogyan illeszkedett be gyermeke az osztályközösségbe és hogyan viselkedik az iskolában.

Az idei tanévben március 24-én, kedden tartottuk az iskolai nyílt napot. Örömmel láttuk, hogy a munkanap ellenére is a szülők 41 %-a tudott időt szakítani a részvételre. A legnagyobb arányban az első osztályos tanulók szülei látogatták a tanórákat, ott a jelenlét 100%-os volt. A felsőbb évfolyamokon fokozatosan csökkent a részvételi arány.

IMG_5506 IMG_5520

IMG_5495 IMG_5490

Az iskolákba begyűrűző társadalmi problémákra reagálva szervezte meg a Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola a „Túlzott on-line jelenlét” elnevezésű szakmai egyeztető fórumot. A projekt a KLIK pályázati programjának része. Tankerületenként egy-egy intézmény vállalta a közösségi események megtervezését és megvalósítását. Ehhez a tanulókon, pedagógusokon és szülőkön kívül valamennyi helyi szervezet, partnerintézmény, civil csoport segítségét kérték. A munkamegbeszélésen 15 szervezet képviseletében összesen 30 fő vett részt. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központot Kolonics Éva tankerületi igazgató és Monostori Mirandola hálózati munkatárs képviselte.

IMG_0245 IMG_0254

A munkacsoport intenzív és hatékony tevékenységét segítették az alkalmazott módszerek. Minden partner tapasztalatait meghallgatva, „gondolattérkép” készült a problémák megfogalmazására, majd ötletrohammal gyűjtöttek megoldási módokat azok orvoslására. A probléma azonosítását Benisné Manner Melinda intézményvezető irányításával végezték, a megoldást segítő programjavaslatok összegyűjtését Székely Márton helyettes vezette.

A munka eredményeként körvonalazódott, hogy a túlzásba vitt on-line használat helyett és az internetfüggőség megelőzése érdekében több hagyományos közösségi programot szerveznek a közeljövőben. Sportválogató napot tartanak, az olvasóvá nevelést közösségi esemény szintjére emelik. Terveznek egy WORD CAFÉ-t, ahol „kávéházi környezetben” kapnak lehetőséget a gyermekek, szülők és a szakemberek a személyes beszélgetésre, a problémák kibeszélésére.

A legszélesebb közösséget érintő programelem lesz május 9-én az a „Családi nap” melyen egy villámcsődülettel szeretnék felhívni a figyelmet a problémára. A tervek szerint a számítógép mögé bújó személytelenséget szimbolizáló monitor fejű, szürke kabátos lények egy kellemes népzenére színes népviseletű, mosolygós fiatalokká válnak, akik egy igazi közösséget alkotva, párban és csoportban látványos táncra perdülnek.

A munkacsoportban megfogalmazott javaslatok más iskolák számára is hasznosak lehetnek.

IMG_5546 IMG_5549