Iskolánkban tájékoztató fórumot szerveztünk a leendő első és ötödik osztályos tanulók szüleinek a szeptembertől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő erkölcstan/hit-és erkölcstan foglalkozásokról. A tájékoztatón az alábbi egyházak képviselői jelentek meg:

Katolikus Egyház, Bajkai Csaba

Református Egyház, Juhász Róbert

Hit Gyülekezete, Dr. Topál László

A fórumon minden egyház bemutatta a hit- és erkölcstan órák tervezett tananyagát, az alkalmazott módszereket és tankönyveket.

Az elsős szülőknek beiratkozáskor, az ötödikes szülőknek május 20-ig írásban nyilatkozniuk kell, hogy az iskolai erkölcstant vagy valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstant választják.

Tájékozatjuk a szülőket, hogy a foglalkozásokat az alábbi oktatók, tanárok fogják tartani:

Iskolai erkölcstan, 1. osztály: Smid Márta

Iskolai erkölcstan, 5. osztály: Benis István

Katolikus hit- és erkölcstan 1. és 5. osztály: Samuné Kiss Boglárka

Református hit- és erkölcstan 1. és 5. osztály: Juhász Róbert

Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan órái  1. és 5. osztály: Dr. Topál László

A csoportok szervezéséről a jelentkezők számának összesítése  és az egyházakkal való egyeztetés után tudunk részletesebb tájékoztatót adni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyházak honlapján is tájékozódhatnak a hit- és erkölcstan órák tartalmáról.

IMG_8961 IMG_8963

IMG_8965 IMG_8966

Benisné Manner Melinda, igazgató