Iskolánk a TÁMOP 3.1.4 Kompeteanciaalapú oktatás bevezetése című pályázatához kapcsolódóan témahetet valósított meg 2012. június 11-től 14-ig. Ebben az időszakban a foglalkozások a JÁTÉK téma körül zajlottak.

A megvalósításban érintett tanulók: 1-4. osztály.

Megvalósító pedagógusok: alsó tagozatos tanítók.

A témahetet előkészítette, a szervezést irányította és a beszámolót készítette: Székely Emese, alsó tagozatos munkaközösség-vezető.

A program megvalósításában közreműködött a Családsegítő Szolgálat két munkatársa: Kele Éva és Csonka Szilvia. Köszönjük munkájukat!

A témahét programja két alkalommal külső helyszínen is zajlott: Visegrád, történelmi játszótér (3-4. osztály) és Pákozd, Történelmi emlékpark szimulációs játékok (1-2. osztály).

Játék témahét 2012 beszámoló