Január 27-én került sor 4. alkalommal a bakonysárkányi hagyományos német nyelvi versenyre. Minden évben a keressük a falu legjobb németesét. Ezenkívül a versennyel a későbbi vizsgahelyzetekre szeretnénk felkészíteni a gyerekeket és ösztönözni őket arra, hogy nyelvtudásukat a tanórákon kívül is használják.

Van okunk az ünneplésre, hiszen csaknem 30 érdeklődőnek örülhettünk, akiknek ezúton is köszönjük a színvonalas teljesítményeket!

nemet3 nemet1

Összesen 17 alsós, 11 felsős résztvevő volt. A verseny a megszokott módon két részből ált. Az írásbeli feladat szövegértés volt: a versenyzőknek egy évfolyamonként eltérő szöveget kellett értelmezniük szótár segítségével, válaszolni a szöveggel kapcsolatos kérdésekre és igaz/hamis feladatokat megoldani.

Utána következett a szóbeli rész, amelyen az olvasott szöveg tartalmának elmesélése volt a feladat és a vizsgáztatók kérdéseire kellett válaszolni.

Büszkék vagyunk a tanulóinkra, mert nagy bátorság kell ahhoz, hogy a németórákon szerzett tudást a valóságba átültetve alkalmazzuk és éles helyzetekben is használni tudjuk. Különösen kicsik számára nehéz feladat ez, hiszen ők még nincsenek hozzászokva a kötetlen beszédhez.

A tanulók versenyen nyújtott teljesítménye ezért figyelemre méltó: minden résztvevő értette a kapott szöveget és tudott beszélni is róla. Mindenkinek járt is az ötös németből!

A tanárok igyekeztek minél előbb közzé tenni a nyertesek listáját, hogy ne kelljen túl sokáig izgulni. A legeredményesebbek idén az alábbi tanulók voltak:

Alsóban:

 1. helyezett: Gulyás Eszter 2.o.
 2. helyezett: Heller Beatrix 4.o.
 3. helyezett: Bosák Petra 3.o.

Felsőben:

 1. helyezett: Varga Eszter 6.o.
 2. helyezett: Horváth Mirjam 6.o.
 3. helyezett: Kertész Soma 8.o.

Am 27. Januar hat das traditionelle Schülerwettbewerb in Bakonysárkány seinen 4 Jahrgang vollendet. Wir suchen jedes Jahr den besten Schüler des Dorfes. Außerdem soll das Wettbewerb für spätere Prüfungssituationen vorbereiten und Kinder zur Benutzung ihres fremdsprachlichen Wissens ausserhalb den Deutschstunden motivieren.

Wir haben einen Grund zu feiern, denn wir sind von fast 30 Interessierten überrascht worden, denen wir alle für den tollen Einsatz danken.

Insgesamt gab es 17 Teilnehmer in der Unterstufe, und 11 in der Oberstufe. Der Ablauf beim Schülerwettbewerb war wie gewöhnlich zweiteilig. Die schriftliche Aufgabenstellung war Leseverstehen: die Teilnehmer mussten einen nach Jahrgangstugen sortierten Text mithilfe des Wörerbuchs verstehen, Fragen zum Text beantworten und richtig/falsch Aufgaben lösen.

Darauf folgte das mündliche Teil, wo sie den Inhalt des Textes zusammenfassten und die von den Prüfern gestellten Fragen beantworteten.

Wir sind stolz auf unsere Schüler, denn es verlangt große Tapferheit, unseres – in den Deutschstunden erworbenes – Wissen auch in die Wirklichkeit umzusetzen und in realen Lebenssituationen zu zeigen. Besonders für Kleineren kann es schwer sein, die noch nicht gewöhnt sind, frei zu sprechen. Die Leistungen der Schüler in den Wettbewerb sind deshalb hochzuschätzen: alle Teilnehmer haben den ihnen vorgelegten Text verstanden und waren im Stande, darüber zu sprechen. Deshalb wurden alle mit einem 5 in Deutsch belohnt!

Die Lehrkräfte gaben sich große Mühe, die Gewinnliste schnellstmöglich zu veröffentlichen, damit das lange Warten ein Ende hat.

Die erfolgreichsten Schüler dieses Jahr waren:

In der Unterstufe

 1. Platz: Eszter Gulyás 2. Klasse
 2. Platz: Heller Beatrix 4. Klasse
 3. Platz: Bosák Petra 3. Klasse

In der Oberstufe

 1. Platz: Eszter Varga 6. Klasse
 2. Platz: Mirjam Horváth 6. Klasse
 3. Platz: Soma Kertész 8. Klasse

Szabó Magdolna, Szüsz Tímea