Évzáró és ballagási ünnepély

Május 27-én búcsúztunk nagycsoportos óvodásainktól. Szeptemberben óvodánkból 12 kisgyermek kezdi meg iskolai tanulmányait.

07

Az óvodai ballagás a gyermek életének egyik fontos állomása. Elbúcsúznak a védett környezettől, a sok-sok játéktól és elindulnak az élet rögösebb útja felé.

Az iskolakezdés mind a szülő, mind a gyermek számára izgalmas, ugyanakkor sok szempontból nem könnyű időszak.

A gyermekek számára életformaváltást, új kihívásokat, nagyobb terhelést jelent. A viszonylagos szabadságot biztosító játékos óvodai foglalkozást felváltja az iskolai tanulás. A szülőnek nagyobb odafigyelésre, türelemre, kitartásra lesz szüksége. A biztonságos, nyugodt iskolakezdéshez elengedhetetlen a szülő-gyermek között meglévő bensőséges, érzelmi kapcsolat.


01 02

Madarak és fák napja

A természet védelmére, az állatok szeretetére nevelés fontos része oktató-nevelő munkánknak. A természet jeles napjai közül megemlékeztünk a „Madarak és fák”napjáról is . Mindkét csoportban lázas barkácsoló munka folyt. Fákat, madarakat vágtak, festettek, ragasztottak a gyerekek. Témához kapcsolódó verseket, mondókákat, dalosjátékokat tanultak. Séta alkalmával megfigyeltük és megneveztük kisfalunk legismertebb fáit (gyümölcsfák, fenyő, tölgy, platán, juhar, gesztenye).

A középső-nagycsoportosok látogatást tettek Kálhok István udvarába, ahol szebbnél-szebb papagájokat, pintyeket, gerléket láthattak. Köszönjük a vendégszeretetet.

 

03 04

Kirándulások

A jó idő beköszöntével két kirándulást is szerveztünk.

Látogatást tettünk a Fehérvárcsurgói arborétumban, sétáltunk a Gaja patak mentén, békák, szitakötők életét csodáltuk a tóparton. Együtt voltunk kicsik és nagyok. Figyelnünk, vigyáznunk kellett egymásra. Elfáradtunk a hosszú sétában, de élményekben gazdagon értünk haza.

Május utolsó napján szülő- gyermek-óvoda kapcsolatát erősítve keltünk útra. A székesfehérvári tűzoltóságon tett látogatás minden gyermekben mély nyomot hagyott. Igazi kis tűzoltókká váltak sisakban, fecskendővel a kézben, vagy épp a tűzoltó autót „vezetve”. Sokuk szájából hangzott el: ”Tűzoltó leszek, ha nagy leszek.”

Ebéd előtt érkeztünk meg a Pákozd-Sukorói arborétumba és játszóparkba. Sajnos az időjárás miatt a tervezettnél hamarabb kellett hazaindulnunk.

05 06

Olga Korbut szavaival kívánok minden szülőnek jó egészséget, kitartást és jó pihenést az elkövetkezendő időszakra.

„Ne rémülj meg, ha a kezdet nehéznek tűnik.

Ez csak az első benyomás.
Az a fontos, hogy ne hátrálj meg, uralkodj magadon.”

 

Wuts Józsefné, óvodavezető