Lucázással kezdődött és betlehemezéssel fejeződött be intézményünkben a hagyományőrző karácsonyi programsorozat. Prosszerné Benczik Edit tanárnő irányításával az ötödik osztályosok magyar és német karácsonyi népszokásokkal ismerkedtek egy héten át.

lucazas1 betlehemes1

Valamennyi tanóra témája kapcsolódott karácsonyhoz. Képeslapokat terveztek, ünnepi süteményt készítettek, karácsony kupát rendeztek rajz, technika vagy testnevelés órákon. A tanórán kívüli foglalkozások is az ünnepkörhöz kapcsolódtak. Angyalkák készültek kézműves foglalkozáson, kerámiadíszek formálódtak agyagozó szakkörön. Az ünnepi koncert és a betlehemes kiállítás is a program része volt.

December 13-án az óvodások a Luca napi népszokások felelevenítésére hívták tanulóinkat, melyet később az iskolások betlehemezéssel viszonoztak. A programzáró az utolsó, rendhagyó tanítási napon, december 21-én volt, melyen valamennyi pedagógus és tanuló részt vett. Ünnepi műsorral kezdődött, ennek része volt a betlehemes jelenet és a karácsonyi dalok éneklése is. Ezután vetélkedő következett kicsiknek és nagyoknak.

vetelkedo1 also10

A változatos feladatokat élvezettel oldották meg a gyermekek. A keresztrejtvények, szókártyák verssé rendezése és a pentaminó karácsonyfa kirakása éppúgy tetszett a tanulóknak, mint a képzeletbeli karácsonyi utazás a Föld különböző országaiban, vagy a matematika és a szaloncukor közötti kapcsolat keresése. Az eredményhirdetés után az elmaradhatatlan játszóház következett. Az alsósok még csak egyszerűbben elkészíthető díszekre vállalkoztak. A felsősök azonban profi karácsonyi fatálcát, látványos asztaldíszt, időmulató ördöglakatot és rénszarvas díszt is készítettek.

jatszohaz1 jatszohaz2

jatszohaz3 also2

also3 also5

also6 also4

A programot a német kisebbségi önkormányzat 85.000 Ft-tal támogatta. A vetélkedőn Acsainé Janny Margit és Vinkovits László nyugdíjas pedagógusok, valamint Lohinger Erika a német önkormányzat elnöke zsűrizett.

Összegezve a témahét eredményei:

  • Luca napi népszokások megismerése, élményszerű bemutatása;
  • Betlehemes eljátszása, dramatizálása;
  • Karácsonyfa állítás eredetének megismerése, fenyőfaállítás;
  • Karácsonyi receptkönyv összeállítása, ünnepi sütemény önálló elkészítése;
  • 8-10 karácsonyi dal elsajátítása, közönség előtti bemutatása;
  • Magyar, német és más országok karácsonyi szokásainak megismerése;
  • Szociális kompetenciák fejlesztése a csoportmunkák és a vetélkedő során;
  • Kommunikáció fejlesztése az előadások alkalmával, magyar és német órákon;
  • A témahét során és a játszóház alkalmával kb. 300 karácsonyi kézműves darab, ajándék és dísz készült.