Tisztelt Jelenlévők! Kedves Gyerekek!

Ezen a napon zárjuk a tanévet. Szeretném kiemelni néhány eredményünket, amire mindannyian büszkék lehetünk az idén. Az intézményi tanfelügyeleten a lehető legjobb eredményt értük el. Három pedagógusunk kimagasló eredménnyel minősült. Sikeresen pályáztunk a határtalanul programra, így a 7. osztályosok erdélyi tanulmányúton vehettek részt. Eredményes pályázatunknak köszönhetően tudtunk egy éven át természettudományos tehetségprogramokat biztosítani. Ennek részeként tartottuk meg a Kutató Diákok Napját, foglalkozásokon vettünk részt az Esztergomi Duna Múzeumban és vár még ránk egy Balaton-felvidéki tanulmányút is. A Német Önkormányzat égisze alatt sikeresen pályáztunk nyelvi táborra. Ebből a támogatásból tudtuk fizetni az ausztriai tanulmányút egy részét. Tehetségpontként szerveztük meg a Móri Radnóti Általános Iskolával közös programunkat, melyen gyermekeink kiváló énekes, hangszeres és táncos produkciókat mutattak be. Sikeresen pályáztunk egy matematikai tehetségprogramra is, így tavasszal műhelyfoglalkozásokat biztosíthattunk tanulóinknak. Több digitális fejlesztésnek is részese volt intézményünk ebben a tanévben. Minden pedagógus kapott munkájához egy laptopot, iskolai használatra pedig 30 db tanulói tablet érkezett a tanév végén. A másik nagyszabású digitális projektben iskolánkon kívül csak 3 intézmény vehet részt a megyéből. Ehhez kapcsolódóan beszerzés alatt vannak és részben már meg is érkeztek a LEGO robotok, újabb tanulói tabletek és digitális kijelzők. Több sikeres pályázatunk eredményeképpen tudtunk kedvezményes vagy ingyenes programokat kínálni. Ilyenek voltak a színházlátogatások, a meghívott és helyben megtartott magyar és német nyelvű műsorok, rendhagyó énekórák, a mozgó planetáriumi bemutató, az őszi bakonyi túrák, vagy a Zöldjárat kísérleti showja. Fenntartói támogatásból látogathattak ötödik osztályosaink élő történelem órát. Június végén ingyenes napközis táborokat tartunk, szintén pályázati keretből.

Nyelvoktatásunk eredményességét bizonyítja, hogy 3 tanulónk: Cseszneg Fanni, Hajnal Brigitta és Tóth Ádám Junior nyelvvizsgát tett a Rigó utcai nyelvvizsgaközpontban. Bakonysárkány legjobb németese ebben az évben Nagy Csenge lett.

A Zrínyi matematikaverseny legeredményesebb iskolai tanulója Molnár Dávid. Molnár Dávid és felkészítő tanára, Székely Emese jutalomkövet vehetett át. Jó eredményt ért el még a megyei döntőn: Ferenczi Gábor, Cseszneg Fanni, Egri Bence, Szabó Péter, Takács Dominik és Malcsik Dorka. A Gárdonyi matematika versenyen jól szerepelt Egri Noel.

A járási mesemondó és szavalóversenyeken dobogós helyezéseket értek el: Molnár Rebeka és Varga Ádám három alkalommal, Ábrahám Dávid és Egri Noel két alkalommal, továbbá  Szimler Patrícia, Nagy Csenge, Bakai Borbála, Csóka Emerencia, Szadai Zsófia és Takács Dominik egy-egy alkalommal.

Kiemelkedően szerepeltek az ének és zenei, valamint néptánc versenyeken, gálákon: Egri Bence, Tóth Kata, Tóth Máté, Varga Tamara, Molnár Csanád, Takács Dominik és a Csicsergő madárkák 3. osztályos csoportja. Többségük arany minősítést ért el szereplésével és vannak köztük olyanok is, akik több díjban részesültek. Dicséret illeti a szép fellépésekért a táncszakkörösöket, és az énekkarosokat.

A járási sakkversenyeken Ferenczi Gábor, Heller Barbara, és Salamon Bence csapata egy első és egy harmadik helyezést ért el. Egyéniben Babusák Roland 1., Ábrahám Dávid 2., Sajkás Dominik 3. helyezett lett.

A járási nyelvtan versenyen Molnár Anna 1. helyezést ért el. A járási természetismeret versenyen az ötödik osztályos Kokas Nikoletta, Molnár Rebeka és Ősz Réka csapata, valamint a hatodik osztályos Cseszneg Fanni, Hajnal Brigitta és Tóth Martin csapata is első lett. Molnár Rebeka a legjobb előadói díjat is megnyerte. A győri Betlehemkészítő versenyen Heller Barbara különdíjat kapott. Dicséretes Cseszneg Dorina, Szimler Patrícia, Takács Dominik és Varga Tamás területi EU vetélkedőn való szereplése. Az országos vívógálán eredményesen versenyzett Ősz Liza, Vásárhelyi Patrik, Ősz Réka és Egri Olivér.

Ebben az évben különösen jó eredményeket értek el tanulóink a különböző szervezetek, intézmények által meghirdetett rajzversenyeken. Járási szinten az alábbi tanulóink jutottak dobogóra: Iván Judit, Bakai Borbála, Hadas Zsigmond, Egri Noel, Ferenczi Júlia, Safranyik Eszter, Szadai Zsófia, Cseszneg Kata, Kauba Katalin, Iván Boglárka. Megyei szinten dobogóra került: Egri Noel három alkalommal, Láng Jázmin két alkalommal, Bakai Borbála, Benczik Hanna, Molnár Dávid, Babusák Darina, Iván Boglárka egy-egy alkalommal, Babusák Roland és Molnár Dávid pedig különdíjas lett.  Országos döntőben Egri Noel első helyezést ért el, Molnár Dávid pedig különdíjat kapott.

Több tanulónk kiemelkedően teljesített a megyei tanulmányi versenyek döntőjében. A Kaán Károly Természetismereti Versenyen Kokas Nikoletta 1., Molnár Rebeka 2., Hajnal Brigitta 3.,  Tóth Martin 5., Cseszneg Fanni 8. helyezett lett. A Teleki Pál Földrajz Verseny megyei döntőjében Cseszneg Dorina 3., Varga Tamás 8., helyezést ért el. Az Ifjú Fizikus verseny megyei döntőjében Takács Dominik 2., Karkuczka Soma 5. helyezett lett, eredményesen szerepelt még Cseszneg Dorina és Varga Tamás. A megyei versenyeken legjobban teljesítő diákok, akik dobogós helyezést értek el igazgatói dicséretben részesülnek. Igazgatói dicséret: Kokas Nikolettának, Molnár Rebekának, Takács Dominiknak, Hajnal Brigittának és Cseszneg Dorinának.

A T-Bau Markt felajánlásából egy focilabdát kap Kokas Péter, aki a rendszeres gyakorlásnak, a sport iránti alázatának köszönhetően még az U19-es csapatban is játszik.

 

Ebben az évben is pénzjutalomban részesül egy alsós és egy felsős diákunk. Alsó tagozaton Varga Ádám 3. osztályos tanuló a díjazott, aki kitűnő tanulmányi eredménye és példamutató magatartása mellett számos járási versenyen ért el jó eredményeket. Három alkalommal dobogóra jutott a szavaló és mesemondó versenyen. Eredményesen szerepelt a Zrínyi és a Gárdonyi matematika versenyeken és sakkversenyen, valamint a csoportos énekes eredményekhez is hozzájárult munkájával.

Felső tagozaton Cseszneg Dorina 8. osztályos tanuló a díjazott, aki kitűnő tanulmányi eredménye és példamutató magatartása mellett kimagasló tanulmányi eredményeket ért el. Ebben az évben a megyei döntőn földrajzból harmadik, korábban pedig fizikából első helyezett lett.

A tanulók ebben az évben is 20-20 ezer forintos pénzjutalmat kapnak, köszönet érte a támogatóknak, Benis Istvánnak és Prosszer Ottónak!

 A pedagógusok jutalmazására alapított Fekete István-díjat, mely emlékplakettel és pénzjutalommal jár ebben az évben iskolánk tanítónője, Smid Márta kapja, aki közel negyven éve van a pályán és kereken 30 éve dolgozik intézményünkben. Osztálytanítói munkájából legkiemelkedőbb az alapos felkészülés, a rendszerességre nevelés, és a következetesség. Iskolánkban töltött pályája alatt mindvégig osztályfőnök volt, de ellátott munkaközösség-vezetői feladatokat is. Márti néni nemcsak az itt felsorakozó diákok egy részét vezette be az írás, olvasás tudományába, hanem a jelenlévő szülők közül is sokan tőle tanultak meg betűket formázni vagy számolni.

Az idei tanévben iskolánk pedagógusa, Benis István az Emberi Erőforrások Minisztériumától „BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT” DÍJAT kapott kiváló tehetségfejlesztő munkájáért. A díjat Rétvári Bence miniszter-helyettes adta át a Pesti Vigadó dísztermében. Az ország közel kétszázezer pedagógusából mindösszesen 20-an kapták meg ezt a díjat, megyénkből egyedüliként ő részesült benne. A tanár úr felkészítésével másfél évtizede kiváló eredményeket érnek el tanulóink a földrajz és természetismeret versenyeken. Ebben a tanévben is a megyei tanulmányi versenyek 5 dobogósa közül 4-et ők készített fel. Gratulálunk a díjhoz!

Minden pedagógusnak köszönöm egész éven át tartó áldozatos munkáját, az iskolatitkár és a kisegítő alkalmazottak tevékenységét.

Köszönetet mondok fenntartónknak, a Tatabányai Tankerületi Központnak a szakmai és pénzügyi támogatásért.

Rendezvényeink, kulturális és sport programjaink, tanulmányi kirándulásaink sikeres megszervezéséhez ebben az évben is jelentős anyagi támogatást kaptunk Aka, Bakonysárkány, Vérteskethely községek önkormányzataitól és a Német Nemzetiségi Önkormányzattól.

Köszönet a szülői munkaközösség munkájáért, pénzügyi támogatásáért.

Köszönetet mondok minden szülőnek, aki valamilyen formában támogatta iskolánkat. Ebben az évben nagyobb összegeket, valamint drágább taneszközt is kaptunk a szülőktől. Önzetlenségüket jellemzi, hogy nem kérték nevük nyilvános említését.

Minden szakmai partnerünknek köszönjük munkáját. A hitoktatóknak, az óvónőknek, védőnőnek, iskolaorvosnak, gyógypedagógusnak, gyógytestnevelőnek, könyvtárosoknak, a Pedagógiai Szakszolgálatnak és a Családsegítőnek is.

Ezt követően a kitűnő és jeles tanulók oklevelet vehettek át.