Tisztelt Jelenlévők! Kedves Gyerekek!

Ezen a napon zárjuk a tanévet. Szeretném kiemelni néhány eredményünket, amire mindannyian büszkék lehetünk az idén. Az intézményi tanfelügyeleten a lehető legjobb eredményt értük el. Három pedagógusunk kimagasló eredménnyel minősült. Sikeresen pályáztunk a határtalanul programra, így a 7. osztályosok erdélyi tanulmányúton vehettek részt. Eredményes pályázatunknak köszönhetően tudtunk egy éven át természettudományos tehetségprogramokat biztosítani. Ennek részeként tartottuk meg a Kutató Diákok Napját, foglalkozásokon vettünk részt az Esztergomi Duna Múzeumban és vár még ránk egy Balaton-felvidéki tanulmányút is. A Német Önkormányzat égisze alatt sikeresen pályáztunk nyelvi táborra. Ebből a támogatásból tudtuk fizetni az ausztriai tanulmányút egy részét. Tehetségpontként szerveztük meg a Móri Radnóti Általános Iskolával közös programunkat, melyen gyermekeink kiváló énekes, hangszeres és táncos produkciókat mutattak be. Sikeresen pályáztunk egy matematikai tehetségprogramra is, így tavasszal műhelyfoglalkozásokat biztosíthattunk tanulóinknak. Több digitális fejlesztésnek is részese volt intézményünk ebben a tanévben. Minden pedagógus kapott munkájához egy laptopot, iskolai használatra pedig 30 db tanulói tablet érkezett a tanév végén. A másik nagyszabású digitális projektben iskolánkon kívül csak 3 intézmény vehet részt a megyéből. Ehhez kapcsolódóan beszerzés alatt vannak és részben már meg is érkeztek a LEGO robotok, újabb tanulói tabletek és digitális kijelzők. Több sikeres pályázatunk eredményeképpen tudtunk kedvezményes vagy ingyenes programokat kínálni. Ilyenek voltak a színházlátogatások, a meghívott és helyben megtartott magyar és német nyelvű műsorok, rendhagyó énekórák, a mozgó planetáriumi bemutató, az őszi bakonyi túrák, vagy a Zöldjárat kísérleti showja. Fenntartói támogatásból látogathattak ötödik osztályosaink élő történelem órát. Június végén ingyenes napközis táborokat tartunk, szintén pályázati keretből.

Nyelvoktatásunk eredményességét bizonyítja, hogy 3 tanulónk: Cseszneg Fanni, Hajnal Brigitta és Tóth Ádám Junior nyelvvizsgát tett a Rigó utcai nyelvvizsgaközpontban. Bakonysárkány legjobb németese ebben az évben Nagy Csenge lett.

A Zrínyi matematikaverseny legeredményesebb iskolai tanulója Molnár Dávid. Molnár Dávid és felkészítő tanára, Székely Emese jutalomkövet vehetett át. Jó eredményt ért el még a megyei döntőn: Ferenczi Gábor, Cseszneg Fanni, Egri Bence, Szabó Péter, Takács Dominik és Malcsik Dorka. A Gárdonyi matematika versenyen jól szerepelt Egri Noel.

A járási mesemondó és szavalóversenyeken dobogós helyezéseket értek el: Molnár Rebeka és Varga Ádám három alkalommal, Ábrahám Dávid és Egri Noel két alkalommal, továbbá  Szimler Patrícia, Nagy Csenge, Bakai Borbála, Csóka Emerencia, Szadai Zsófia és Takács Dominik egy-egy alkalommal.

Kiemelkedően szerepeltek az ének és zenei, valamint néptánc versenyeken, gálákon: Egri Bence, Tóth Kata, Tóth Máté, Varga Tamara, Molnár Csanád, Takács Dominik és a Csicsergő madárkák 3. osztályos csoportja. Többségük arany minősítést ért el szereplésével és vannak köztük olyanok is, akik több díjban részesültek. Dicséret illeti a szép fellépésekért a táncszakkörösöket, és az énekkarosokat.

A járási sakkversenyeken Ferenczi Gábor, Heller Barbara, és Salamon Bence csapata egy első és egy harmadik helyezést ért el. Egyéniben Babusák Roland 1., Ábrahám Dávid 2., Sajkás Dominik 3. helyezett lett.

A járási nyelvtan versenyen Molnár Anna 1. helyezést ért el. A járási természetismeret versenyen az ötödik osztályos Kokas Nikoletta, Molnár Rebeka és Ősz Réka csapata, valamint a hatodik osztályos Cseszneg Fanni, Hajnal Brigitta és Tóth Martin csapata is első lett. Molnár Rebeka a legjobb előadói díjat is megnyerte. A győri Betlehemkészítő versenyen Heller Barbara különdíjat kapott. Dicséretes Cseszneg Dorina, Szimler Patrícia, Takács Dominik és Varga Tamás területi EU vetélkedőn való szereplése. Az országos vívógálán eredményesen versenyzett Ősz Liza, Vásárhelyi Patrik, Ősz Réka és Egri Olivér.

Ebben az évben különösen jó eredményeket értek el tanulóink a különböző szervezetek, intézmények által meghirdetett rajzversenyeken. Járási szinten az alábbi tanulóink jutottak dobogóra: Iván Judit, Bakai Borbála, Hadas Zsigmond, Egri Noel, Ferenczi Júlia, Safranyik Eszter, Szadai Zsófia, Cseszneg Kata, Kauba Katalin, Iván Boglárka. Megyei szinten dobogóra került: Egri Noel három alkalommal, Láng Jázmin két alkalommal, Bakai Borbála, Benczik Hanna, Molnár Dávid, Babusák Darina, Iván Boglárka egy-egy alkalommal, Babusák Roland és Molnár Dávid pedig különdíjas lett.  Országos döntőben Egri Noel első helyezést ért el, Molnár Dávid pedig különdíjat kapott.

Több tanulónk kiemelkedően teljesített a megyei tanulmányi versenyek döntőjében. A Kaán Károly Természetismereti Versenyen Kokas Nikoletta 1., Molnár Rebeka 2., Hajnal Brigitta 3.,  Tóth Martin 5., Cseszneg Fanni 8. helyezett lett. A Teleki Pál Földrajz Verseny megyei döntőjében Cseszneg Dorina 3., Varga Tamás 8., helyezést ért el. Az Ifjú Fizikus verseny megyei döntőjében Takács Dominik 2., Karkuczka Soma 5. helyezett lett, eredményesen szerepelt még Cseszneg Dorina és Varga Tamás. A megyei versenyeken legjobban teljesítő diákok, akik dobogós helyezést értek el igazgatói dicséretben részesülnek. Igazgatói dicséret: Kokas Nikolettának, Molnár Rebekának, Takács Dominiknak, Hajnal Brigittának és Cseszneg Dorinának.

A T-Bau Markt felajánlásából egy focilabdát kap Kokas Péter, aki a rendszeres gyakorlásnak, a sport iránti alázatának köszönhetően még az U19-es csapatban is játszik.

 

Ebben az évben is pénzjutalomban részesül egy alsós és egy felsős diákunk. Alsó tagozaton Varga Ádám 3. osztályos tanuló a díjazott, aki kitűnő tanulmányi eredménye és példamutató magatartása mellett számos járási versenyen ért el jó eredményeket. Három alkalommal dobogóra jutott a szavaló és mesemondó versenyen. Eredményesen szerepelt a Zrínyi és a Gárdonyi matematika versenyeken és sakkversenyen, valamint a csoportos énekes eredményekhez is hozzájárult munkájával.

Felső tagozaton Cseszneg Dorina 8. osztályos tanuló a díjazott, aki kitűnő tanulmányi eredménye és példamutató magatartása mellett kimagasló tanulmányi eredményeket ért el. Ebben az évben a megyei döntőn földrajzból harmadik, korábban pedig fizikából első helyezett lett.

A tanulók ebben az évben is 20-20 ezer forintos pénzjutalmat kapnak, köszönet érte a támogatóknak, Benis Istvánnak és Prosszer Ottónak!

 A pedagógusok jutalmazására alapított Fekete István-díjat, mely emlékplakettel és pénzjutalommal jár ebben az évben iskolánk tanítónője, Smid Márta kapja, aki közel negyven éve van a pályán és kereken 30 éve dolgozik intézményünkben. Osztálytanítói munkájából legkiemelkedőbb az alapos felkészülés, a rendszerességre nevelés, és a következetesség. Iskolánkban töltött pályája alatt mindvégig osztályfőnök volt, de ellátott munkaközösség-vezetői feladatokat is. Márti néni nemcsak az itt felsorakozó diákok egy részét vezette be az írás, olvasás tudományába, hanem a jelenlévő szülők közül is sokan tőle tanultak meg betűket formázni vagy számolni.

Az idei tanévben iskolánk pedagógusa, Benis István az Emberi Erőforrások Minisztériumától „BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT” DÍJAT kapott kiváló tehetségfejlesztő munkájáért. A díjat Rétvári Bence miniszter-helyettes adta át a Pesti Vigadó dísztermében. Az ország közel kétszázezer pedagógusából mindösszesen 20-an kapták meg ezt a díjat, megyénkből egyedüliként ő részesült benne. A tanár úr felkészítésével másfél évtizede kiváló eredményeket érnek el tanulóink a földrajz és természetismeret versenyeken. Ebben a tanévben is a megyei tanulmányi versenyek 5 dobogósa közül 4-et ők készített fel. Gratulálunk a díjhoz!

A nemzeti tehetségprogram, melynek fő célja a természettudományos területen tehetséges tanulók fejlesztése volt, egy két napos tanulmányúttal zárult. A program sikerességét nemcsak a jó hangulatú, ugyanakkor számos új ismeretet adó tanulmányút bizonyítja, hanem azok az eredmények, amelyeket a programban résztvevő diákok elértek a tanév során. A 14 résztvevő közül 5 diák a természettudományos versenyek (természetismeret, földrajz, fizika) megyei döntőjén dobogóra került, 9 fő volt, aki az első nyolc helyen végzett. Az éves program során mind a 14-en sokat gyarapodtak tudásban és élményekben.

Június 18-án és 19-én szerveztük meg a tanulmányutat. A diákok elkötelezettségét mutatja, hogy a nyári szünet első két napját is tanulással kezdték. Persze a tanulás most rendhagyó módon, természetközelben, interaktív módon, személyes tapasztalatszerzésen alapult.

Autóbuszunk első állomásunkra, a Tihanyi Levendulaházhoz szállított bennünket. A látványos, számos geológiai ismeretet nyújtó kiállítótermet csoportokat alkotva fedeztük fel. A totót legeredményesebben kitöltő csapat jutalmat is kapott. Majd a vetítőteremben egy ismeretterjesztő filmet néztünk meg együtt.

  

A Levendulaház foglalkoztatójában mindenki elkészíthetett egy levendulaszappant, melyet becsomagolva hazavihetett.

  

Éppen jókor érkeztünk erre a helyszínre, hiszen levendulahét volt és javában zajlott a levendula szüret. Az udvaron a hagyományos kiállítóhelyeken kívül azt is megnézhettük, hogyan nyerik ki a levendulaolajat.

 

Még Tihanyban maradtunk, hogy az Aranyház gejzírkúpokat is megtekinthessük. Már az út kezdetén megbeszéltük a földrajzi vonatkozásokat, tanulmányoztuk az ismertető táblákat, majd egy kisebb kaptatón feljutottunk a gejzírkúpokhoz, ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk. Visszafelé mindenkit lázba hozott a sok ürge látványa a belső tó melletti réten.

  

Monoszlóra érve sok diák csodálta meg a különleges látványt biztosító hegymaradványt. A hegyestű geológiai bemutatóhely és turisztikai látványosság egyben. Mi természetesen felmentünk a tetejére, hogy a Balaton-felvidék látnivalóit számba vegyük és megcsodáljuk a tanúhegyek sajátos, koporsó alakú formáját is. Sorra vettük a kiállított kőzeteket, megbeszéltük jellemzőiket, majd megtekintettük a kőépületben található kiállítást is.

 A szentbékkállai kőtengerhez érve, néhány rutinosabb tanulónk már kérte, mindenképpen próbáljuk ki az ingókövet. Hagytuk magunkat rábeszélni és a biztonsági szabályok betartása mellett mindenki meghintáztathatta a „krokodilsziklát”. A kőtengeren való sétálás közben megbeszéltük annak keletkezési módját, megfigyeltük a különleges természeti képződményeket, a „madáritatóknak” nevezett tálcákat, körbejártuk a terepet, alulról és felülről is megszemléltük a köveket és tanulmányoztuk az ismeretterjesztő táblákat.

Az első nap utolsó szakmai programja a Fülöp-kilátó megtekintése volt. A feljutás egy kissé megerőltető volt, de kárpótolt bennünket a szép kilátó és a „magyar tenger” látványa.

Este fakultatív program volt a balatoni fürdőzés. Természetesen senki nem hagyta ki ezt a lehetőséget. A napot egy kis sétával zártuk a Balatoni nyár című televíziós műsor felvételi helyszínén.

A második napon Tapolcára utaztunk, ahol a néhány éve elkészített látványtárat tekintettük meg. Itt teljes képet kaptunk a nemzeti park területének geológiájáról, természeti tudnivalóiról. Nemcsak a 3D-s képek és filmek, a minden érzékszervünkre ható kiállítási anyag keltette fel az érdeklődésünket, de nagyszerű előadást hallottunk a tárlatvezetőnktől is.

 

Természetesen nem hagytuk ki a tavasbarlangban a csónakázási lehetőséget sem. Ez minden diáknak felejthetetlen élményt nyújtott.

A második nap legnagyobb kihívása a Szent György-hegy megmászása volt. Bár a magyar turisták zöme csak messziről nézi meg ezt a páratlan természeti értéket, mi elég elszántak voltunk ahhoz, hogy kézzel fogható közelségbe kerüljünk a bazaltorgonákhoz.

 A szakmai programokat teljesítve, sokat tanulva, jól elfáradva szálltunk fel a buszra, hogy utolsóként egy igazán felhőtlen kikapcsolódást biztosító fakultatív programon vegyünk részt. Balatonfűzfőre utaztunk, ahol két bobpálya és egy kalandpark közül választhatott mindenki kedvére valót.

 

Szállásunk egy révfülöpi hotelben volt, ahol teljes ellátást, reggelit, ebédet és meleg vacsorát is kaptunk.

Az egész éves tehetségfejlesztő munkának méltó befejezése volt a két napos tanulmányút. Szép munkát végeztetek gyerekek, gratulálunk!

Benisné Manner Melinda, Benis István, programszervezők

Végre itt a nyári szünet, eljött a táborozás ideje! A mi iskolánk is megnyitotta kapuit, de ezúttal szabadidős programokra és játékos tanulásra várja a gyerekeket. 

Az alsó tagozatos épületet kisdiákok népesítették be.

Első nap színes betűkből kiraktuk a hét témáját: „Én és a környezetem”, majd vidám tábori dallal és tánccal hangolódtunk jó kedvre.

 

A délelőtt a szelektív hulladékgyűjtés jegyében mesével, kézműveskedéssel és plakátkészítéssel telt. Volt torna és játék is. A szépen megterített asztaloknál elfogyasztott finom ebéd után pedig pihenésre is szántunk időt. Utána természetjárás és sok-sok játék következett. Úgy elrepült a délután, hogy szinte észre sem vettük!

 

Iskolánk pedagógusa, Benis István „BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT” díjat kapott kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetségfejlesztő munkája elismeréseképpen. A díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából Rétvári Bence miniszterhelyettes adta át a Pesti Vigadó dísztermében.

Benis István pedagógusdiplomáját 1988-ban szerezte a Budapesti Műszaki Főiskolán. A természet iránti szeretete és érdeklődése késztette arra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz szakját is elvégezze 1996-ban. Meggyőződése szerint, a tanítás és a tehetségfejlesztés alapja az, ha a tanár is megmarad jó tanulónak és képes megújulni. Ezért 2014-ben, a Pannon Egyetemen környezettan tanári diplomát is szerezett. Harminc éves tanári pályája alatt mindvégig nagy figyelmet fordított a tehetségek felismerésére és fejlesztésére. Szakkörökön, tehetségfejlesztő foglalkozásokon változatos módszerekkel érte el, hogy a diákok megszeressék a természetet és a földrajzot, ezáltal érdeklődők legyenek a tantárgy iránt. A Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskolában negyed évszázada dolgozik a természettudományos tehetségfejlesztő projektek megvalósításán. Számos NTP-s pályázatban vállalt feladatot, jelentős szerepe volt abban, hogy az iskola tehetségpont lett. A Teleki földrajz és a Kaán természetismereti versenyek megyei döntőjén 45 alkalommal jutottak dobogóra tanítványai, az országos döntőbe 16 tanulója került. Tehetségfejlesztő munkájáért korábban két alkalommal kapta meg a Teleki Pál Emlékérmet, 2014-ben pedig Öveges József-díjban részesült. Pedagógus pályája alatt mindvégig kistelepülési iskolában dolgozott.

Ars poeticája is ebből származtatható:

"Nincs olyan kis létszámú iskola, ahol ne lenne tehetséges diák. A tanár dolga, hogy megtalálja és segítse őket."

Mű-anyag-ok/élettelennek vélt rendszerek feltárása – napközis tábor

Ha végre itt a nyár, akkor kezdődhet a táborozás! Az idei tanévben iskolánk bekerült az EFOP-3.3.5-17 pályázatába. Ezen keresztül lehetőségünk nyílt napközis tábor szervezésére a környezetvédelem jegyében 6. osztályosok számára is. A környezetvédelmi tartalmak mellett, számos más izgalmas program várta a diákokat.

 1.nap

Reggel már 8 óra előtt izgatottan, várakozásokkal telten gyülekeztek a gyerekek az iskola udvarán. Mindenki biciklivel érkezett, mivel a hét folyamán többször szükségünk volt a kerékpárokra. Miután mindenki megjött lesétáltunk az ebédlőbe, elfogyasztani a reggelinket.

 

Reggeli után felsorakoztunk a biciklink mellé és elindultunk Kisbérre a tó vizének tisztaságát megvizsgálni. Megérkezésünk után, előszedtük a vízvizsgálathoz szükséges eszközöket. A gyerekek nagy örömmel segítettek a víz merítésében, a reagensek csepegtetésében, a mérőlapok előkeresésében. Izgalommal várták a vizsgálat eredményét. A mérések után visszatekertünk Bakonysárkányba.

 

Érkezés után elfogyasztották a tízórait, érdekes logikai feladatokat oldottak meg, majd labdajátékokat játszottak az udvaron.

 

  

Délben került sor az ízletes ebéd elfogyasztására. Ebéd után fél óra pihenés következett. A gyerekek beszélgettek, zenét hallgattak. Pihenés után a Microbit és Schratch rejtelmeivel ismerkedtek meg. A hét témájához kapcsolódva délután a Születés-műanyag-történelem program keretében, a Földünk a műanyagbolygó című filmet néztük meg és dolgoztuk fel. Közben szünetet tartottunk, aminek ideje alatt elfogyasztottuk az uzsonnát.

 

16 órakor ért véget az utolsó program. A nap végére rengeteg élménnyel gazdagodtak a gyerekek, fizikailag és szellemileg is kellemesen elfáradtak.

 

2.nap

Az első naphoz hasonlóan ma is biciklivel érkeztek a gyerekek reggel 8:00-ra az iskolához. Lesétáltunk az ebédlőbe elfogyasztani a reggelinket. Étkezés után ismét nyeregre pattunk és tekertünk Kisbérre egy kis reggeli testedzésre. A Parkban kipróbáltuk a szabadtéri fitnesz eszközöket, játszótéri játékokat. Mindenki kedvét lelte valamelyik eszközben. Akadtak olyanok, akik karizom erejüket erősítették, számolták mennyit tudnak elvégezni az adott gyakorlatból. A hintát is szívesen vették birtokba és a mászókák minden pontját végig mászták. Sok vidámsággal és jókedvvel fűszerezett program volt.

 

A Parkban töltött kaland után visszaindultunk kerékpárjainkkal Bakonysárkányba. Útközben belepillanthattunk a drónok világába. Egyik diákunk apukája lehetővé tette, hogy közelebbről is szemügyre vegyük ezt a szerkezett. Videót és fényképeket is készített rólunk a magasból masinája segítségével. A képek magukért beszélnek.

 

Az iskolához érkezve kellemesen elfáradtunk, megpihentünk, majd elfogyasztottuk az ebédet. Délutáni fő programunk a biciklis akadálypálya leküzdése volt. A gyerekek először félve, kevés önbizalommal merészkedtek a pályára. Többszöri próbálkozás után a sok gyakorlás meghozta eredményét, mindenki jobban teljesített, mint az első körben. A gyakorlás után következett a verseny. Egyenként álltak rajthoz a tanulók. Időre és a lehető legkevesebb hibával kellett végig tekerni a pályán. A három legjobb eredményt elért tanulót jutalomban részesítettük. A legkitartóbb diák pedig külön díjat kapott.

 

Az eredményhirdetés után, mindenki jó ízűen fogyasztotta el az uzsonnáját. A mai nap a tegnapi folytatásaként egy kis Microbit programozással zárult, elégedett, vidám arccal tértek haza a gyerekek.