A teremkerékpár sport hazánkban 1994-ben hintette el magjait Komárom-Esztergom megyében.

Nagy Györgyi testnevelő, szertorna edző, egy testnevelő továbbképzésen kapott lehetőséget az új sportág kipróbálására. A Komárom-Esztergom megyei Sportszövetségen keresztül Baj község és Worms városa között testvérvárosi kapcsolat alakult ki, amely a sportág alapjait teremtette meg. A Baj KSE Kerékpárszakosztály mentora a Wormsi egyesület lett, Hans Born vezetésével.

A művészi kerékpár egy olyan sport, ahol a sportolók versenyezhetnek, hogy ki tud szebb és nehezebb elemeket bemutatni. Egy kicsit hasonlít a műkorcsolyára és a tornára, akrobatikus elemeket tartalmaz, a versenyzőktől egyensúlyérzéket, koncentrációt és bátorságot kíván. A művészi kerékpározás egy látványos és finom sport, amit élvezetes nézni és művelni egyaránt.”

(forrás: http://www.teremkerekpar.eoldal.hu/cikkek/sportagtortenet.html)

Pethő Mihály, iskolánk nyolcadikos tanulója ezt a sportot űzi 2008 márciusa óta. Volt már országos bajnok 2011-ben Bajon, 2012-ben az országos bajnokságon 3. lett. Járt versenyezni külföldön is több alkalommal. 2008-ban a wormsi versenyen 11. helyen, 2010-ben ugyanezen a versenyen 4. helyen végzett. A szlovákiai Gútán rendezett versenyeken 2010-ben 1., 2011-ben és 2012-ben 3. helyezett lett. Nagyberegen (Ukrajna) 2010-ben az 1. helyet szerezte meg. Hazai versenyeken az elsőtől az ötödik helyig minden helyezést a magáénak tudhat. Legutóbb Romhányból 3. helyezéssel tért haza.

A következő megmérettetés: az idei országos bajnokság e hónap 23-án Bajon. Misu már teljes erőbedobással készül. Remélem, sikerrel tér haza!

misu_01 misu_02

Rumán Sándor

Iskolánkban tájékoztató fórumot szerveztünk a leendő első és ötödik osztályos tanulók szüleinek a szeptembertől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő erkölcstan/hit-és erkölcstan foglalkozásokról. A tájékoztatón az alábbi egyházak képviselői jelentek meg:

Katolikus Egyház, Bajkai Csaba

Református Egyház, Juhász Róbert

Hit Gyülekezete, Dr. Topál László

A fórumon minden egyház bemutatta a hit- és erkölcstan órák tervezett tananyagát, az alkalmazott módszereket és tankönyveket.

Az elsős szülőknek beiratkozáskor, az ötödikes szülőknek május 20-ig írásban nyilatkozniuk kell, hogy az iskolai erkölcstant vagy valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstant választják.

Tájékozatjuk a szülőket, hogy a foglalkozásokat az alábbi oktatók, tanárok fogják tartani:

Iskolai erkölcstan, 1. osztály: Smid Márta

Iskolai erkölcstan, 5. osztály: Benis István

Katolikus hit- és erkölcstan 1. és 5. osztály: Samuné Kiss Boglárka

Református hit- és erkölcstan 1. és 5. osztály: Juhász Róbert

Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan órái  1. és 5. osztály: Dr. Topál László

A csoportok szervezéséről a jelentkezők számának összesítése  és az egyházakkal való egyeztetés után tudunk részletesebb tájékoztatót adni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyházak honlapján is tájékozódhatnak a hit- és erkölcstan órák tartalmáról.

IMG_8961 IMG_8963

IMG_8965 IMG_8966

Benisné Manner Melinda, igazgató

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy földrajz és természetismeret tantárgyakból aktívan versenyeznek a tanulók. A diákok szorgalmának és eredményes felkészülésének köszönhetően ebben a tanévben is szép számban jutottak el a megyei versenyekre.

Pénteken délelőtt Lábatlanon volt a Kaán Károly Természet- és Környezetismereti verseny megyei döntője. A versenyre 25 iskola nevezett, 288 tanulóval. Közülük a legjobbak mérkőzhettek meg  a döntőn.

Az ötödik osztályból két tanulónk vett részt.

Eredményeik:

Bálint Fanni 1. helyezés

Zentai Tamás 7. helyezés

Hatodik osztályunkból három tanuló jutott a döntőbe.

Eredményeik:

Jámbor Bence 3. helyezés

Kertész Mátyás 4. helyezés

Szrogh Zsanna 5. helyezés

A tanulók az országos versenybizottság tagjaitól vehették át a díjakat.

 Szombaton délelőtt  Tatabányán volt a Teleki Pál Földrajz-földtan Verseny megyei döntője.  A versenyre 21 iskolából 259 tanuló nevezett.

Iskolánkból 3 nyolcadik osztályos tanuló jutott a megyei megmérettetésre.

Eredményeik:

Wágner Gábor 5. helyezés

Varga Tibor 6. helyezés

Benczik Amanda 8. helyezés

Gratulálunk a nagyszerű eredményekhez!

Benis István

A kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola ebben a tanévben is megrendezte hagyományos természetismereti versenyét az 5. és 6. osztályos tanulóknak. Háromfős csapatok nevezhettek évfolyamonként egy-egy természetvédelmi plakáttal. Iskolánk 5. osztályából Bálint Fanni, Benczik Petra és Zentai Tamás csapata jutott el a versenyre. A 6. osztályosokat Jámbor Bence, Kertész Mátyás és Szrogh Zsanna képviselték.

A verseny egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból állt és összesen 12 csapat mérte össze tudását. Iskolánk tanulói felkészültek voltak és ügyesen versenyeztek. A hatodik osztályosok csapata mindenkinél jobban teljesített: első helyezettek lettek.

4 5

Gratulálunk a versenyzőknek!

Benis István

Iskolánk hagyományos szavalóversenyét az idei tanévben Székely Emese szervezte. A jelenlévőket az alábbi szavakkal köszöntötte.

 

Kedves gyerekek, nagyon örülünk, hogy ebben az évben is verset tanultatok és eljöttetek hozzánk, hogy azt elmondjátok. Köszönjük tanítóitoknak, tanáraitoknak a felkészítést, szüleiteknek a támogatást, mert mindez lehetővé tette, hogy együtt legyünk a vers ünnepén.

 

„Honnan jön a vers?

A csillagos égről,

A napos égről,

A beborult égről,

A te szemedből,

az én szememből,

A te jókedvedből,

az én jókedvemből,

Az utcáról, ahol lakunk,

Az egész életünkből:

Fogadjuk őt,

Óvjuk őt,

Melegítsük leheletünkkel,

És sohase űzzük ki a házból,

Az életből!”

Antanas Drilinga litván költő gondolatai a versről arra buzdítanak, hogy ne űzzük ki a verset életünkből. És valóban, a vers jelen van mindennapjainkban a bölcsőtől a sírig, mindenféle eseményen, magányban, társaságban egyaránt.

Bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek...

Ej, mi a kő tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent?...

Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?...

Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva...

Ha epedő dal száll fel szívemből, teneked legyen szentelve dalom...

Nyári napnak alkonyulatánál, megállék a kanyargó Tiszánál...

Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet...